Правила прийому до закладу

Правила прийому до закладу

І. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи
1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До заяви додаються:
-   свідоцтва про народження (копії);

    -   копії паспортів батьків;

    -     витяг з історії розвитку дитини (Ф112/0) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, яйця глистів, шкребок на ентеробіоз); флюорографія батьків та РВ одного з батьків:

  -   копія форми 063/0 про профілактичні щеплення;

-  довідка про стан матеріального забезпечення для всіх дітей;

-  довідка про склад сім'ї з сільської, селищної, міської ради за місцем проживання;

-   довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання допомоги;

-  довідка з Центру зайнятості населення про те, що (не) перебуває на обліку;

-   ідентифікаційний код дитини;

- рішення органу опіки та піклування

 Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до закладу освіти їх дані оприлюднюються з дотриманням Закону України "Про захист персональних даних" на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

2. Зарахування дітей до 2 - 4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

3.  Тиврівському ліцеї Тиврівської селищної ради навчання для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп подовженого дня:


-   1 класи з 1200 - 1640

-  2  класи з 1200 - 1615

3 - 4 класи з 1315 - 1615

 
ІІ. Зарахування здобувачів освіти до 5-11-х класів закладу

  Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. 

Підставою для зарахування дитини є:
- заява одного з батьків або особи, які їх замінюють,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
- особова справа дитини.
 
ІІІ. Зарахування здобувачів освіти до 10-11-х класів закладу
 Підставою для зарахування дитини є:
- заява одного з батьків або особи, які їх замінюють,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
- особова справа дитини,

 - свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів).

 

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти. 

 

 У перший клас – за новими правилами. Про що новий Порядок зарахування учнів | Нова українська школа

 

 

 

 

 

 

  Контакти

  Адреса:смт.Тиврів

  вул.Тиверська, 20

  Тел.:(04355)2-12-84

  Email:ozzsotyvrov@gmail.com