Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

І. Загальні положення

1.1. Право на освіту — це право людини на здобуття
                  певного обсягу знань, культурних навичок, професійної    
                  орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності  
                  в умовах сучасного суспільства. Право на освіту   
                  гарантоване Конституцією України (стаття 53).

1.2. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

1.3. Держава забезпечує доступність і безоплатність     
            повної загальної середньої освіти.

1.4. Школа, як заклад освіти, забезпечує відповідність рівня
                загальної середньої освіти державним стандартам, єдність
                навчання і виховання.

1.5. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги
                 усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання
                 правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

1.6. Дані Правила мають на меті поліпшити ефективність
                навчально-виховного процесу в школі, зміцнити дисципліну
                та чітко окреслити права та обов’язок учнів даного навчального
                 закладу.

ІІ. Основні права та обов’язки учнів

2.1. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі освіти.

2.2. Учні  закладу мають гарантоване державою право на:

 •   доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

 • вибір  форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; -          безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчально-виробничою,  науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

 •   участь в  різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

 •  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних  послуг; -          перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 •  участь в роботі органів громадського самоврядування закладу; -          участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

 •  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 

 • захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

2.3. Учням забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності, рукоприкладства. Учні не мають права під час знаходження на території школи та при проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих;

 •  приносити до навчального закладу предмети, які не мають відношення до навчально-виховного процесу;

 •  користуватися мобільними телефонами під час навчального заняття;

 • приносити до школи та на її територію вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини використовувати петарди;

 • вживати або приносити алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини, палити;

 • псувати державне, громадське та особисте майно;

 • самовільно залишати приміщення школи до закінчення навчальних занять;

 •  у разі пропуску занять учень повинен надати класному керівнику довідку від лікаря, або записку від батьків (чи особи, яка їх заміняє), про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

2.4. Учні закладу зобов'язані:

 •  оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державними стандартами освіти;

 • приходити до закладу освіти зо 15-20 хвилин до початку навчальних занять;

 • учні 5-11 класу щопонеділка мають бути присутніми на загальній лінійці, яка розпочинається о 8.10;

 •  підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  його статутом;

 •   дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 • бути ввічливими, вітатися з усіма дорослими, які перебувають в закладі;

 •  виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу.

 • діяти на благо навчального закладу, піклуватися про імідж та авторитет школи;

 • поза школою поводитися скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи;

 • брати участь у різних видах трудової діяльності;

 • залучатися   до чергування в класі, самообслуговування,  різних видів суспільно-корисної  праці  відповідно   до  розпорядку роботи школи  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей;

 •   учні 8-11-х класів зобов’язані чергувати по школі відповідно до графіка, затвердженого директором навчального закладу;

 • дбайливо ставитися до шкільного майна, надавати посильну допомогу в його ремонті, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна;

 •  дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про власне здоров’я, не здійснювати дій, які б негативно впливали на стан здоров’я оточуючих;

 • учень, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфліктної чи надзвичайної ситуації, повинен негайно сповістити про це вчителя, класного керівника;

 • дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу, поважати працю технічних працівників;

 • дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, усіх працівників  закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм);

 • дотримуватися визначеного стилю учнівського одягу;

 •  дотримуватися вимог статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

 •   дотримуватись загальних правил поведінки під час навчально-виховного процесу.

ІІІ. Загальні  правила  поведінки учнів під час навчально – виховного процесу

3.1. На  уроці:

-         До початку уроку учень повинен підготувати робоче місце: покласти на парту все необхідне шкільне приладдя, зошит, підручник, щоденник тощо. Предмети, які не мають відношення до даного уроку тримати на парті заборонено.

-         Перед початком уроку учень має повторити навчальний матеріал, домашнє завдання.

-         На урок учень має приходити з виконаним домашнім завданням. Якщо за певних обставин учень не підготував домашнього завдання, він має повідомити про це учителя до початку уроку, пояснити причини  та  узгодити з учителем  термін виконання заданих завдань.

-         Коли вчитель заходить у клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на привітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

-         Учні мають уважно слухати вчителя і виконувати його вказівки. Протягом уроку не можна шуміти, кидатися предметами, застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, які не стосуються уроку.

-         Протягом уроку учень має вести себе відповідно усіх загальноприйнятих моральних та етичних норм, поважати однокласників та працю учителя.

-         Учбовий час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно надати свій щоденник. Будь-які записи в щоденниках повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня  учень дає батькам щоденник, які ставлять свій підпис у ньому.

-         Якщо під час занять учню з вагомих причин необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

-         Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.

-         Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право залишити клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

-         Учень у разі спізнення на урок має постукати у двері, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попростити дозволу сісти на місце.

-         На уроці учень повинен мати необхідні підручники, зошити, щоденник (2-11-ті класи), навчальне приладдя, виконувати вимоги вчителя.

-         До  учнівського  приладдя  слід  відноситись  обережно,  не  псувати  його.  Це  заощаджує  кошти  батьків.

-         Учнівське  приладдя  необхідно  зберігати  у  спеціальних місцях,  які  виключають  їхню  втрату,  псування  і  запобігають  травмуванню  (пенал,  футляри,  спеціальні  жорсткі  коробки).

-         Пам’ятай, учню, що  серед  приладдя,  яким  ти  користуєшся  на  уроках  та  під  час  виконання  домашніх  завдань,  є  такі  предмети,  якими  можна  поранити  себе  та  оточуючих  (циркуль,  ручка,  олівець,  ножиці  тощо).

-         Циркуль,  ручка,  лінійка та інші предмети – це  не  іграшки.  Ними  не  можна  кидатись  та  використовувати  не  за  призначенням.

-         Передавати  комусь  ножиці,  циркуль  треба  так,  щоб  тупий  кінець  цих  предметів  був  направлений  на  того,  кому  ви  це  передаєте.

-         Не  можна  колупати  ручкою,  олівцем  у  носі,  вухах,  гризти  їх.  Окрім  того,  що  це  небезпечно – це  ще  й  негарно  й  негігієнічно.

-         Пересуватися, входити, виходити з кабінету, майстерні, спортзалу, під час уроку без дозволу вчителя забороняється.

-         На уроках фізичної культури, трудового навчання, хореографії, коли пересування по приміщенню передбачено навчальними програмами, учням забороняється пустувати, переговорюватись, без дозволу різко жестикулювати, вступати в суперечки, уникати дій, які можуть призвести до травмування.

-         На уроки фізичної культури, трудового навчання, хореографії необхідно приходити у відповідному одязі та взутті.

-         У навчальних кабінетах, спортивному залі, майстерні чітко виконувати всі інструктажі з безпеки життєдіяльності, пов’язані з певним видом навчальних дій. У разі травмування чи погіршення стану здоров’я негайно повідомити учителя.

-         Робоче місце необхідно тримати у порядку. Потрібно дбайливо ставитись до обладнання класів, кабінетів,  майстерень тощо.

-         Після закінчення уроку треба перевірити своє робоче місце та вимкнути світло, якщо є у цьому потреба.

-         На  перерву  учні  повинні  виходити  з  класу  спокійно,  не  штовхаючи  один  одного, не відкриваючи різко двері. Під час перерви необхідно  розмовляти  напівголоса,  не  бігати  аби  уникнути  травмування,  не  конфліктувати з товаришами.

3.2. У  спортивному залі:

 -         Переодягайся у спортивну форму в роздягальні.

 -         На  заняття  із  фізичної  культури  треба  приходити  в  спортивній  формі.

-         Без  дозволу  вчителя  не  можна  заходити  до  спортивного  залу.

-         Без  дозволу  вчителя  не  можна  вилазити  на  спортивні  знаряддя.

-         Дотримуйся  правил  техніки  безпеки, у разі поганого самопочуття негайно повідом учителя. 

-         Після уроку обов'язково зміни спортивний одяг на шкільну форму.

3.3. Під час проведення позакласних та позашкільних заходів:

-         Будь одягненим відповідно до мети заходу;

-         Суворо дотримуйся інструктажу з техніки безпеки.

-         Не тримай при собі предметів, що створюють небезпеку під час проведення екскурсій, виховних заходів.

-         Не можна розпалювати багаття, користуватися піротехнічними засобами. Це дасть змогу уникнути травмування чи пожежі.

-         Забороняється під час екскурсії пити воду з відкритої водойми.

-         Виконуй правила дорожнього руху, дотримуйсь правил поведінки в громадському транспорті та громадських місцях.

-         Не залишай самостійно екскурсійну групу, виконуй вимоги керівника екскурсії або заходу

-         Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права знаходитись у приміщенні школи без нагляду педагогічних працівників.

3.4. В  актовому  залі:

-         Входити  до  актового  залу  треба  організовано  під  керівництвом  учителя.

-         Проходити  на  відведене  для  вас  місце  потрібно  без  поспіху.

-         Користуватись мобільним телефоном під час виховного заходу забороняється.

-         Дотримуйся  правил  поведінки  в  громадських місцях  ( не  штовхайся,  не  розмовляй  голосно,  не  вставай  і  не  ходи  по  залу, не хитайся на стільці тощо ).

-         Допущені  до  позакласного навчального заходу  учні  повинні  не  мати  при  собі  предметів,  що  створюють  небезпеку  під  час  проведення  заходів  ( вибухонебезпечні,  ріжучі  та  колючі  предмети,  алкогольні  та  наркотичні  речовини,  з  сильним  запахом ).

-         У  разі  поганого  самопочуття  негайно  повідомте вчителя.

-         У  разі  виникнення  надзвичайних  ситуаціях  не  панікуй,  чітко  слідуй  вказівкам  учителя,  адміністратора.

-         Не  виходь  із  залу  без  команди  вчителя.  Спочатку  виходять  люди,  що  знаходяться  ближче  до  виходу,  потім  ті,  що  займають  середні  місця  й  тільки  тоді  ті,  що  знаходяться  подалі  від  виходу.

-         Кожен учень повинен виконувати вимоги особистої безпеки і створювати умови для безпеки оточуючих.

3.5. На  перерві:

 -         Після закінчення уроку заборонено розкривати широко та різко двері.

-         Виходити з класу треба спокійно, не створювати натовп.

-         З класу в клас переходити спокійно.

-         З повагою відноситись до оточуючих.

-         Не кричати, проводити перерву з користю (ігри, рухавки тощо)

-         Забороняється  бігати  по  коридору, класу.

-         Потрібно шанобливо та бережно ставитися до шкільного майна та особистісного майна інших учнів.

-         Заборонено  штовхатися.

-         Не  притуляйся  до  вікон.

-         Не  конфліктуй  з  іншими, не провокуй інших до конфлікту.

-         Не можна лихословити, використовувати непристойні вирази і жести.

-         Якщо  виникла  конфліктна  ситуація  постарайся  розвязати  її  спокійно,  без  застосування  фізичної  сили. Якщо  це  не  виходить – звернись  до  вчителя  або  адміністратора.

-         Чергові учні та вчителі чергують на поверхах і слідкують за порядком на перервах. Виконуй розпорядження чергових.

-         Виходячи  з  того,  що  поверхні  східців  міжповерхових  сходин  та  підлога  у коридорі, кімнаті, спортивному та актовому залі, вестибюлі  у  зволоженому  стані  являють  собою  небезпеку  травм при  падінні,  треба  бути  уважним  та  обережним  після  вологого  прибирання  східців  та  підлоги  та переміщенні у змочених  підошвах  взуття  від  дощу  та  снігопаду.

-         Слідкуй за своїм охайним виглядом.

-         Виходити на подвір'я можна тільки під час перерви та вдягненим відповідно до сезону.

3.6. На  сходах:

 -         Опускатися  і  підніматися  по  сходах  слід обережно в  одному  напрямку  з  дітьми,  які    ідуть  з  тобою  поряд.  Не  слід  рухатися  в  напрямі  проти  “течії”.

 -         Заборонено  кататися  на  перилах.

-         Заборонено штовхати один одного.

-         Заборонено звисати  на  сходовій  клітці.

-         Забороняється бігати  по  східцях  та  перестрибувати  через  декілька  сходинок.

3.7. В  їдальні:

 -         Спокійно заходь в їдальню.

 -         Ретельно вимий руки з милом.

-         Стоячи у черзі не штовхайся, спокійно чекай коли прийде твоя черга.

-         Не  можна  бігати, гратися  у  їдальні.

-         Не  спіши  під  час  їжі.

-         Не  можна  розмовляти  під  час вживання  їжі.

-         Не можна виносити їжу за межі їдальні.

-         Під час находження в їдальні старшокласники повинні допомагати молодшим.

-         Після прийому їжі прибери за собою брудний  посуд.

-         Не розкидати їжу, з повагою стався до хліба.

-         Якщо ти помітив порушення правил поведінки негайно доведи до відома чергового вчителя.

-         Будь ввічливим, умій подякувати працівникам їдальні.

3.8. У  бібліотеці:

 

-         Поважай присутніх у бібліотеці та працю бібліотекаря.

 

  -         Не можна заходити в бібліотеку з їжею.

-         Не можна висіти на стелажах, щоб уникнути падіння книжок.

-         Без дозволу бібліотекаря не брати книжки.

-         Заходити  спокійно.

-         Бережно  поводитись  з  книжками.

-         Під  час  роботи не  розмовляти.

-         Не  робити  зауваження  один  одному.

-         Зберігати спокій у читальній залі.

3.9. Під  час  суспільно-корисної  праці:

  -         Дотримуйся  правил  безпечної  праці, не пустуй, знаряддя праці використовуй лише за призначенням.

 -         Не  виконуй  роботу,  яку  тобі  не  доручали.

-         Уважно слухай вказівки вчителя та чітко їх виконуй.

-         Не можна залишати робоче місце без дозволу вчителя.

-         До однокласників будь чуйним і відповідальним.

3.10. У разі виникнення надзвичайної ситуації, що передбачає евакуацію (у тому числі при пожежі):

-         Слухати  всі  вказівки  вчителів, діяти спокійно, чітко, впевнено.

 

 -         Направляйся  до  укриття  разом учителем та однокласниками швидким кроком, але без паніки.

-         Дітей  молодшого  віку  слід  евакуювати  в  першу  чергу.

-         При пожежі слід  утримуватися  від  відчинення  вікон  і  дверей,  а  також  від  розбивання  скла,   щоб  зменшити  поширення  вогню  і  диму  до  суміжних  приміщень.

-         Якщо  у  приміщенні  зявилось  багато  диму,  пробирайся  до  виходу  поповзом.

-         Якщо  ти  не  маєш  спеціальних  засобів  захисту,  щоб  не  вдихати  шкідливі  речовини,  закрий  рот і  ніс  носовичком,  шарфом.

ІV. Заохочення та покарання учнів

4.1. Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються

-          Подяками, грамотами, подарунками.

-          Занесенням на Дошку пошани.

 -          Подякою з занесенням до особової справи.

-          Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”.

-          Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”(11 клас).

-          За високий рівень навчальних досягнень випускники 9 класу отримують свідоцтво з відзнакою, а випускники 11 класу – нагороджуються  Золотою або Срібною медалями.

-          За вагомий вклад у піднесення іміджу школи рішенням адміністрації закладу за погодженням з педагогічним колективом встановлюються учнівські стипендії.

4.2. У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 -          зауваження вчителя;

 -          зауваження  директора чи заступника директора школи;

-          винесення питання поведінки правопорушника на педагогічну раду;

-          направлення подання щодо порушника до підрозділу ювенальної превенції  для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому законодавством порядку;

-          учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи;

 -          за нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

  Контакти

  Адреса:смт.Тиврів

  вул.Тиверська, 20

  Тел.:(04355)2-12-84

  Email:ozzsotyvrov@gmail.com