Результати моніторингу якості освіти

УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ ТИВРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

09.06.2022р.                                        Тиврів                                                   69

 

Про рівень навчальних досягнень

здобувачів освіти  ОЗ ЗСО І-ІІІ ст.

смт Тиврів Тиврівської селищної ради

та його філій за  підсумками

річного оцінювання у 2021-2022 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів   смт Тиврів Тиврівської селищної ради по закінченню ІІ семестру  та виставлені річних оцінок класні керівниками прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

 Аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Тиврів Тиврівської селищної ради, включаючи Філію І-ІІ ступенів с. Василівка, філію І-ІІ ступенів с.Дзвониха відображено в додатках 1-3 до наказу (у розрізі класів)  та  наступних моніторингових таблицях:

 

Таблиця 1

Кількісний склад здобувачів освіти

у порівнянні з минулим  навчальним роком

Назва навчального закладу

Кількість учнів на кінець

2020-2021н.р.

Кількість учнів на початок

2021-2022н.р.

Кількість учнів на кінець

2021-2022н.р.

Різниця за аналогічний період (кінець року)

Опорний ЗЗСО

І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

482  учні

449 учнів

448 учні

на 33 уч. менше

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

72 учні

72 учні

73 учні

на 1 уч. більше

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

42 учні

59 учнів

57 учнів

на 15 уч. більше


Таблиця 2

Рівень навчальних досягнень

здобувачів початкової освіти

 

Назва навчального закладу

К-сть учнів

1-4 кл.,

 які оцінюються вербально/рівнево

 
 

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів Тиврівської селищної ради

 

193 учні

 

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

35 учнів

 

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

27 учнів

 

 

Таблиця 3

Рівень навчальних досягнень

здобувачів базової середньої освіти

 

Назва навчального закладу

 

Кількість

учнів на кінець року

Навчальні досягнення учнів 5-9 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

Якісний показник у порівнянні з кінцем 2020-2021 н.р.

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

206 учнів

26 учнів

12,6%

 

 

108 учнів

52,4%

50 учнів

24,3%

31 учень

15%

 

39,3%

Зменшився на 5,7%

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

38 учнів

2 учень

5,3%

21 учень

55,3%

14учнів

36,8%

1 учень

2,6%

 

   40%

Збільшився на 6,7%

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

30 учнів

0

16 учнів

54%

14 учнів

46%

0

46%

Збільшився

на 8,5%

 

Серед учнів 9-х класів, які мають високий рівень навчальних досягнень, таких, що отримали Свідоцтво про здобуття базової  середньої освіти з відзнакою, в Опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. смт Тиврів десять, серед учнів філій нема.


Таблиця 4

Рівень навчальних досягнень здобувачів

повної загальної середньої освіти

 

Назва навчального закладу

 

Кількість

учнів на кінець року

Навчальні досягнення учнів 10-11 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

Якісний показник у порівнянні з кінцем 2019-2020 н.р.

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

49 учнів

10 учнів

20,4%

 

 

23 учні

46,9%

11 учнів

22,4%

5 учнів

10,2%

 

46%

 

зменшився

на13,3%

 

Серед випускників навчального закладу, які мають високий рівень навчальних досягнень, з числа учнів 11-х класів два здобувачі освіти нагороджені Золотою медаллю. Серед учнів 10 класу є два претенденти на нагородження Золотою медаллю, один – на нагородження Срібною медаллю.

 

Як показав аналіз рівня навчальних досягнень учнів, якісний показник напряму залежить від того, яка кількість навчальних занять випала на період очної форми навчання. У поточному навчальному році період дистанційної форми навчання переважав по кількості навчальних днів над очною формою у порівнянні з минулим навчальним роком.

Незважаючи на зазначене, все ж таки викликає занепокоєння  якість знань учнів 6-Б та 8-А класів Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів              смт Тиврів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 27,3% та 35,7%.

 

НАКАЗУЮ  :

 

1.          Вважати задовільним якісний показник навчальних досягнень учнів у 2021-2022 році.

 

2.          Завідуючим філіями Гершун О.О., Павленко Т.В., керівникам шкільних методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях, підвищення якісного показника навчальних досягнень, виявити причини зниження якісного показника та сприяти його стабілізації.

Червень, серпень 2022р.

3.  Заступникам директора Опорного закладу з навчальної роботи  Касянчук Л.Л. та навчально-виховної роботи Власюк І.М., завідуючим філіями Гершун О.О., Павленко Т.В:

3.1.             Узагальнені результати завершення навчального року висвітлити на сайті навчального закладу (на екрані успішності «Освітній рейтинг» тощо).

До 13.06.2022р.

 

3.2.            Протягом двох днів подати зведену таблицю навчальних досягнень учнів до відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

До 13.06.2021р.

 

3.3.            Зобов’язати учителів  посилити роботу із здібними учнями, а також тими, хто має труднощі в навчанні.

Протягом 2022-2023 н.р.

 

3.4.            Тримати на контролі питання дотримання учителями-предметниками критеріїв навчальних.

Протягом 2022-2023 н.р.

 

3.5.            Спрямувати роботу учителів на підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом активізації індивідуальної, консультативної роботи з метою підвищення  рівня навчальних досягнень учнів.

Протягом 2022-2023 н.р.

 

3.6.            Сприяти впровадженню ефективних форм та методів роботи під час очного та дистанційного навчання, переймати передовий педагогічний досвід колег.

Постійно

3.7.            Довести даний наказ до членів педагогічного колективу.

До 13.06.2022р.

 

 4.  Класним керівникам 1-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

4.1.  Провести розширені батьківські збори у синхронному онлайн-режимі, на яких довести до відома підсумки навчальних досягнень учнів, дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

Червень

 

4.2.   Через анкетування (або опитування) учнів та батьків  вияснити переваги та недоліки організації дистанційного навчання, з'ясувати причини низької успішності окремих учнів.

Червень

4.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

Протягом 2022-2023н.р.

 

4.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

                                                                                          Постійно

         5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 Директор Опорного закладу                                                    П.В.Мельник

З наказом ознайомлені:                                                             І.М.Власюк

                                                                                                    Л.Л.Касянчук

                                                                                                    О.О.Гершун

                                                                                                    Т.В.Павленко


УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ ТИВРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

24.12.2021р.                                        Тиврів                                                  №223

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за І  семестр 2021-2022 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи навчального закладу по закінченню         І семестру класними керівниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

На  1 вересня 2020 року до навчального закладу з'явилося 449 учнів, з них до 1-4 класів – 192 учні, до 5-9 класів -211 учнів, 10-11класів - 46 учнів. Протягом семестру здійснювався рух учнів 5 учнів прибуло та 9 вибуло.

На кінець семестру кількість учнів складає 445 чоловік.

Учні 1-4 класів, а це 192 особи, оцінювались вербально.

Якісний показник по школі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає :

ІІ ступінь (5-9 класи): 36,2%,  що на 4,8% нижче, ніж у минулому році,

ІІІ ступінь (10-11 класи): 28,3%, що на 14,8% нижче, ніж у минулому році.

Якісний показник по школі складає 34,8%, що на 11,2% нижче, ніж за І семестр  минулого року.

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 6-Б, 8-А, 9-А,10 класів, де початковий рівень  навчальних досягнень відповідно складає 36,4% , 57,1%, 33,3%, 48% відповідно.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ :

 

 1. Керівникам методичних об’єднань провести у січні 2022р. чергові засідання з детальним обговоренням успішності здобувачів освіти у І семестрі, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М. результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів грамотами на загальношкільній лінійці.

 

  3.  Класним керівникам 5-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1. Провести розширені батьківські збори.

3.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

3.5. Не рідше як раз на місяць інформувати батьків про рівень успішності учнів.

 

4.          Завідувачам філій І-ІІ ступенів с.Дзвониха Павленко Т.В та с.Василівка Гершун О.О. провести аналогічний аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти філій та розробити заходи щодо його поліпшення.

До 29.12.2021р.

5.       Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор опорного закладу                                  П.В.Мельник

Наказ доведено до відома на нараді при директору


 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ. ТИВРІВ

 

Н А К А З

 

28.12.2020                                       Тиврів                                             №108

 

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за І  семестр 2020-2021 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класними керівниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

На  1 вересня 2020 року до навчального закладу з'явилося 490 учнів, з них до 1-4 класів – 206 учнів, до 5-9 класів -232 учнів, 10-11класів - 52 учнів. Протягом семестру здійснювався рух учнів 5 учнів вибуло та 3 прибуло. На кінець семестру кількість учнів складає 488 чоловік.

Учні 1-3 класів, а це 164 особи, оцінювались вербально.

Якісний показник по школі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає :

І ступінь (4 класи): 75%, що на 12% вище, ніж у минулому році,

ІІ ступінь (5-9 класи): 41%,  що на 1% нижче, ніж у минулому році,

ІІІ ступінь (10-11 класи): 43,1%, що на 24,1% вище, ніж у минулому році.

Якісний показник по школі складає 46%, що на 2,7% вижче, ніж за І семестр  минулого року.

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 9-Б, 7-А, 11-Б класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає 27,8% , 28,6%, 23,1% відповідно.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 1. Керівникам методичних об’єднань провести у січні 2021р. чергові засідання з детальним обговоренням успішності здобувачів освіти у І семестрі, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М. результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

 

  3.  Класним керівникам 4-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1. Провести розширені батьківські збори.

3.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

3.5. Не рідше як раз на місяць інформувати батьків про рівень успішності учнів.

 

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор опорного закладу                                  П.В.Мельник

Наказ доведено до відома на нараді при директору


УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ

 

Н А К А З

 

10.06.2021р.                                        Тиврів                                                   88

 

Про рівень навчальних досягнень

здобувачів освіти  ОЗ ЗСО І-ІІІ ст.

смт Тиврів та його філій за  підсумками

річного оцінювання у 2020-2021 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів   смт Тиврів Тиврівської селищної ради по закінченню ІІ семестру  та виставлені річних оцінок класні керівниками прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

 Аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Тиврів Тиврівської селищної ради, включаючи Філію І-ІІ ступенів с. Василівка, філію І-ІІ ступенів с.Дзвониха відображено в додатках 1-3 до наказу (у розрізі класів)  та  наступних моніторингових таблицях:

 

Таблиця 1

Кількісний склад здобувачів освіти

у порівнянні з минулим  навчальним роком

 

Назва навчального закладу

Кількість учнів на кінець

2019-2020н.р.

Кількість учнів на початок

2020-2021н.р.

Кількість учнів на кінець

2020-2021н.р.

Різниця за аналогічний період (кінець року)

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів смт Тиврів

494 учні

487 учнів

450        учні

на 12 уч. менше

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

71 учень

76 учнів

72 учні

На 1 уч. більше

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

42 учні

42 учні

42 учні

0

 


Таблиця 2

Рівень навчальних досягнень здобувачів початкової освіти

 

Назва навчального закладу

К-сть учнів

1-3 кл.,

 які оцінюються вербально

Навчальні досягнення учнів 4 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

159 учнів

1 учень

2,3%

 

 

11 учнів

25%

16 учнів

36,4%

16 учнів

36,4%

 

  72,7%

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

28 учнів

0 учнів

0%

1 учень

20%

3 учні

20%

1 учень

20%

80%

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

18 учнів

0 учнів

0%

3 учні

37,5%

5 учнів

62,5%

0 учнів

0%

62,5%

 

Таблиця 3

Рівень навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти

 

Назва навчального закладу

 

Кількість

учнів на кінець року

Навчальні досягнення учнів 5-9 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

Якісний показник у порівнянні з кінцем 2019-2020 н.р.

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

229 учнів

12 учнів

5,2%

 

 

118 учнів

51,5%

72 учні

31,4%

31 учень

13,5%

 

45%

Зменшився на 5,4%

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

39 учнів

1 учень

2,5%

25 учнів

64,2%

12учнів

30,8%

1 учень

2,5%

 

33,3%

Зменшився на 20%

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

16 учнів

0

10 учнів

62,5%

6 учнів

37,5%

0

37,5%

Збільшився

на 6,5%

 

Серед учнів 9-х класів, які мають високий рівень навчальних досягнень, таких, що отримали Свідоцтво про здобуття базової  середньої освіти з відзнакою, в Опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів       смт Тиврів троє, серед учнів філій нема.


Таблиця 4

Рівень навчальних досягнень здобувачів

повної загальної середньої освіти

 

Назва навчального закладу

 

Кількість

учнів на кінець року

Навчальні досягнення учнів 10-11 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

Якісний показник у порівнянні з кінцем 2019-2020 н.р.

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

50 учнів

2 учні

4%

 

 

25 учнів

50%

16 учнів

32%

7 учнів

14%

 

46%

 

збільшився

на 7,1%

 

Серед випускників навчального закладу, які мають високий рівень навчальних досягнень, з числа учнів 11-х класів два претенденти на нагородження Золотою медаллю, один – на нагородження Срібною медаллю.

 

Як показав аналіз рівня навчальних досягнень учнів, якісний показник напряму залежить від того, яка кількість навчальних занять випала на період очної форми навчання. У поточному навчальному році період дистанційної форми навчання переважав по кількості навчальних днів над очною формою у порівнянні з минулим навчальним роком.

Незважаючи на зазначене, все ж таки викликає занепокоєння  якість знань учнів 7-А та 9-А класів Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів              смт Тиврів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 21,4% та 16,7%.

Також неабияке занепокоєння викликає зниження рівня якісного показника здобувачів освіти Філії І-ІІ ступенів с.Василівка, який у порівнянні з результатами минулого року знизився на 20%.  

 Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

6.          Вважати задовільним якісний показник навчальних досягнень учнів у 2020-2021 році.

 

7.          Завідуючим філіями Гершун О.О., Павленко Т.В., керівникам шкільних методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях, підвищення якісного показника навчальних досягнень, виявити причини зниження якісного показника та сприяти його стабілізації.

Червень, серпень 2021р.

8.  Заступникам директора Опорного закладу з навчальної роботи  Касянчук Л.Л. та навчально-виховної роботи Власюк І.М., завідуючим філіями Гершун О.О., Павленко Т.В:

8.1.             Узагальнені результати завершення навчального року висвітлити на сайті навчального закладу (на екрані успішності «Освітній рейтинг» тощо).

До 15.06.2021р.

 

8.2.            Протягом двох днів подати зведену таблицю навчальних досягнень учнів до відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

До 14.06.2021р.

 

8.3.            Зобов’язати учителів  посилити роботу із здібними учнями, а також тими, хто має труднощі в навчанні.

Протягом 2021-2022 н.р.

 

8.4.            Тримати на контролі питання дотримання учителями-предметниками критеріїв навчальних.

Протягом 2021-2022 н.р.

 

8.5.            Спрямувати роботу учителів на підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом активізації індивідуальної, консультативної роботи з метою підвищення  рівня навчальних досягнень учнів.

Протягом 2021-2022 н.р.

 

8.6.            Сприяти впровадженню ефективних форм та методів роботи під час очного та дистанційного навчання, переймати передовий педагогічний досвід колег.

Постійно

8.7.            Довести даний наказ до членів педагогічного колективу.

До 11.06.2021р.

 

 4.  Класним керівникам 1-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

4.1.  Провести розширені батьківські збори у синхронному онлайн-режимі, на яких довести до відома підсумки навчальних досягнень учнів, дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

Червень

 

4.2.   Через анкетування (або опитування) учнів та батьків  вияснити переваги та недоліки організації дистанційного навчання, з'ясувати причини низької успішності окремих учнів.

Червень

4.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

Протягом 2021-2022н.р.

 

4.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

                                                                                          Постійно

         5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 Директор Опорного закладу                                                    П.В.Мельник

З наказом ознайомлені:                                                             І.М.Власюк

                                                                                                    Л.Л.Касянчук

                                                                                                    О.О.Гершун

                                                                                                    Т.В.Павленко


 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТИВРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ

 

Н А К А З

 

29.05.2020                                          Тиврів                                             №89

 

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за  підсумками

річного оцінювання

у 2019-2020 навчальному році

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню ІІ семестру  та виставлені оцінок за рік класні керівниками  прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

На кінець другого семестру у школі навчається 494 учнів, що на 49 учнів більше, ніч на аналогічний період минулого року та на 5 учнів більше, ніж на початок поточного навчального року. Учні 1 та 2-х класів, а це 113 дітей, оцінювались вербально. Із 381 учня 3-11 класів початковий рівень навчальних досягнень мають 10 учнів (2,6%), середній – 164 учні (43,3%), достатній  - 142 учні (37,5%) та високий 65 учнів (17,2 %). Серед учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, з числа учнів 9-го класу претендентів на отримання свідоцтва про здобуття базової  середньої освіти нема, серед учнів 11-го класу два претенденти на нагородження Золотою медаллю.

На  основі поданих звітів якісний показник по школі складає 54,6%, що на 5,6% вище, ніж за аналогічний період минулого навчального року.

У розрізі початкової, основної та старшої школи якісний показник складає:

І ступінь: 74,7% (показник за аналогічний період минулого року -70,2%),  тобто покращився на 4,5%,

ІІ ступінь: 50,4 % (43,8% за аналогічний період минулого року), що вище на 6,6 %),

ІІІ ступінь: 38,9% ( показник за аналогічний період минулого року - 18,9%), отже покращився на 20%.

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Проте, не зважаючи на значний ріст якісного показника по всій школі, все ж таки викликає занепокоєння  якість знань учнів 10-11 класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 10-А клас -18,8%, 10-Б – 14,3%  та 11 клас –  8,3%.

 У розрізі предметів досить низьким залишається рівень навчальних досягнень учнів з  фізики.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 

9.          Керівникам методичних об’єднань провести чергові засідання у формі онлайн-конференції з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

 

10.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М.:

10.1.         Узагальнені результати завершення навчального року висвітлити у соціальній мережі Фейсбук у групі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Тиврів», сайті навчального закладу, на екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на  онлайн-святі «Шкільний Олімп».

10.2.        Протягом двох днів подати зведену таблицю навчальних досягнень учнів до управління освіти, молоді та спорту.

10.3.        Довести даний наказ до членів педагогічного колективу.

 

 3.  Класним керівникам 1-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1.  Провести розширені батьківські збори у синхронному онлайн-режимі, на яких дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

3.2.   Через анкетування (або опитування) учнів та батьків  вияснити переваги та недоліки організації дистанційного навчання, з'ясувати причини низької успішності окремих учнів.

3.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

 

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

  Директор школи                                        П.В.Мельник

З наказом ознайомлена:                               І.М.Власюк


 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТИВРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ

 

Н А К А З

 

30.12.2019                                          Тиврів                                             № 273

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за І  семестр 2019-2020 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класними керівниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

На  2 вересня 2019 року до школи з'явилося 489 учнів, з них до 1-4 класів – 205 учнів, до 5-9 класів -229 учнів, 10-11класів - 55 учнів. Протягом семестру 2 учні вибуло та 5 прибуло. На кінець семестру кількість учнів складає 492 чоловік.

Учні 1-2 класів, а це 113 чоловік, оцінювались вербально.

Якісний показник по школі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає :

І ступінь (3-4 класи): 63%, що на 9% вище, ніж у минулому році,

ІІ ступінь (5-9 класи): 42%,  що на 2,7% нижче, ніж у минулому році,

ІІІ ступінь (10-11 класи): 19%, що на 10,5% вище, ніж у минулому році,

Якісний показник по школі складає 43,3%, що на 3,7% нижче, ніж за І семестр  минулого року.

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 8-х та 10-х класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає від  20% до 28,6%.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 

 1. Керівникам методичних об’єднань провести у січні 2020р. чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів у І семестрі, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М. результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

 

  3.  Класним керівникам 3-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1. Провести розширені батьківські збори.

3.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

3.5. Не рідше як раз на місяць інформувати батьків про рівень успішності учнів.

 

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

Наказ доведено до відома на нараді при директору


 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТИВРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ

 

Н А К А З

 

30.05.2019                                          Тиврів                                             № 103

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за  підсумками

річного оцінювання

у 2018-2019 навчальному році

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню ІІ семестру  та виставлені оцінок за рік класні керівниками  прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

На кінець другого семестру у школі навчається 445 учнів, що на 4 учні менше, ніж станом на 05.09.2018 року. Учні 1 та 2-х класів, а це 96 дітей, оцінювались вербально. Із 349 учнів 3-11 класів початковий рівень навчальних досягнень мають 27 учнів (7,7%), середній – 151 учень (43,3%), достатній  - 119 учнів (34,1%0 та, високий 52 учні (14,9 %). Серед учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень з числа учнів 9-х та 11-го класів, чотири претенденти на отримання свідоцтва про здобуття базової  середньої освіти,   претендентів на нагородження Золотою медаллю/Срібною медаллю нема.

На  основі поданих звітів якісний показник по школі складає 49%, що на 8,8% нижче, ніж за аналогічний період минулого навчального року та на та  на 2% вище, ніж за І семестр поточного року.

У розрізі початкової, основної та старшої школи якісний показник складає:

І ступінь: 70,2% ( показник нижчий за аналогічний період минулого року на 3%),

ІІ ступінь: 43,8%, ( показник нижчий за аналогічний період минулого року на 8,7%),

ІІІ ступінь: 18,9%, ( показник нижчий за аналогічний період минулого року на 8,4%),

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 8- 11 класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 8 клас -10,7%, 9-А – 25%, 9-Б – 35,3%, 10 клас – 16%  та 11 клас –  25%.

 У розрізі предметів досить низьким залишається рівень навчальних досягнень учнів з  фізики.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 

11.       Керівникам методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

 

12.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М.:

12.1.         Результати навчальних досягнень класних колективів 5-11 класів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

12.2.        Протягом двох днів подати Зведену таблицю навчальних досягнень учнів до управління освіти, молоді та спорту.

 

 3.  Класним керівникам 2-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1.  Провести розширені батьківські збори, на яких дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

3.2.   Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

 

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

 

Наказ доведено до відома на нараді при директору

 


УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Тиврів

Тиврівський район Вінницької області

 

 

Н А К А З

 

28.12.2018р.                                   смт Тиврів                                              № 317

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за І  семестр 2018-2019 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класними керівниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

На  3 вересня 2018 року до школи з'явилося 449 учнів, з них до 1-4 класів – 203учні, до 5-9 класів -210 учнів, 10-11класів - 36 учнів. Протягом семестру 6 учнів вибуло та 6 прибуло. На кінець семестру кількість учнів складає 449 чоловік.

Учні 1-2 класів оцінювались вербально.

Якісний показник по школі складає :

І ступінь (3-4 класи):  54% , що на 15% нижче, ніж у минулому році,

ІІ ступінь (5-9 класи): 42%,  що на 6% нижче, ніж у минулому році,

ІІІ ступінь (10-11 класи): 19%, що на 1% вище, ніж у минулому році,

Якісний показник по школі складає 47%, що на 5% нижче, ніж за І семестр  минулого року, та за 2017-2018 навчальний рік.

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 11, 9-А, 9-Б та 8-го класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає від  21% до 42%.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 

 1. Керівникам методичних об’єднань провести у січні 2019р. чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів у І семестрі, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М. результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

 

  3.  Класним керівникам 3-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1. Провести розширені батьківські збори.

3.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

3.5. Не рідше як раз на місяць інформувати батьків про рівень успішності учнів.

 

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

 

Наказ доведено до відома на нараді при директору


УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Тиврів

Тиврівський район Вінницької області

 

Н А К А З

 

25.05.2018р.                                   смт Тиврів                                              № 132

 

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за  підсумками

річного оцінювання

у 2017-2018 навчальному році

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню ІІ семестру  та виставлені оцінок за рік класні керівниками  прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

На кінець другого семестру у школі навчається 415 учнів, що на 12 учнів більше, ніж станом на 05.09.2017 року. Учні 1 та 2-х класів, а це 92 дитини, оцінювались вербально. Із 323 учнів 3-11 класів початковий рівень навчальних досягнень мають 28 учнів (8,7%), середній  та достатній  - 11 та 116 відповідно учнів (69,9%), високий 69 учнів (21,4 %). Серед учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень з числа учнів 9-х та 11-го класів, один претендент на отримання свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти,  один претендент на нагородження Золотою медаллю, один – Срібною медаллю.

На  основі поданих звітів якісний показник по школі складає 57,3%, що на 1,1% вище, ніж за аналогічний період минулого навчального року та на та  на 4,7% вище, ніж за І семестр поточного року.

У розрізі початкової, основної та старшої школи якісний показник складає:

І ступінь: 73,2% ( показник вищий за аналогічний період минулого року на 0,3%),

ІІ ступінь: 52,5%, ( показник вищий за аналогічний період минулого року на 2,2%),

ІІІ ступінь: 27,3%, ( показник нижчий за аналогічний період минулого року на 27,3%),

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 8-х та 10 класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 33,3% та  30,7%.

 У розрізі предметів досить низьким залишається рівень навчальних досягнень учнів з  фізики.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 

13.   Керівникам методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

 

14.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М.:

14.1.         Результати навчальних досягнень класних колективів 5-11 класів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

14.2.        Протягом двох днів подати Зведену таблицю навчальних досягнень учнів до відділу освіти.

 

 3.  Класним керівникам 2-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1.Провести розширені батьківські збори, на яких дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

3.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

 

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

 

Наказ доведено до відома на нараді при директору

 


УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Тиврів

Тиврівський район Вінницької області

 

 

Н А К А З

 

29.12.2017р.                                   смт Тиврів                                              № 302

Про рівень навчальних досягнень

учнів за І  семестр 2017-2018 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класними керівниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

На  1 вересня 2017 року до школи з'явилося 416 учнів, з них до 1-4 класів -197, до 5-9 класів -198 учнів, 10-11класів - 21 учень. Протягом семестру 6 учнів вибуло та 4 прибуло. На кінець семестру кількість учнів складає 414 чоловік .

Учні 1-2 класів оцінювались вербально.

Якісний показник по школі складає :

І ступінь(3-4 класи): 69,3%

ІІ ступінь: 48%

ІІІ ступінь: 18,2%

Якісний показник по школі складає 52,6%, що на 0,2% вище, ніж за І семестр  минулого року, та за 2016-2017 навчальний рік. Цей показник дещо зріс за рахунок досягнень учнів 3-9 класів. Натомість у старших класах він суттєво зменшився ( на 30,9%)

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 10, 9-Б та 8-х класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає від  38,5% до 21,4%.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

 

 1. Керівникам методичних об’єднань провести у січні 2018р. чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів у І семестрі, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М. результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

 

  3.  Класним керівникам 3-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1.Провести розширені батьківські збори.

3.2.Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

3.5. Не рідше як раз на місяць інформувати батьків про рівень успішності учнів.

 

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

 

Наказ доведено до відома на нараді при директору


04 січня 2016 р.                                                                                   3

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за І  семестр 2015-2016 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класними керівниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

На  1 вересня 2015 року до школи з'явилося 424 учнів, з них до 1-4 класів -199, до 5-9 класів -194 учня, 10-11класів- 31 учень. На кінець семестру кількість учнів не змінилася, хоча протягом І семестру прибуло 4 учнів та вибуло 4 учні.

Учні 1-2 класів оцінювались вербально.

Якісний показник по школі складає :

І ступінь(3-4 класи): 66,7%

ІІ ступінь: 43,8%

ІІІ ступінь: 41,9%

Якісний показник по школі складає 52,4%, що на 0,8% вище, ніж за І семестр  минулого року, але на 6,3 менше, ніж за наслідками минулого року.

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 10 та 8 класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 38,9% та 27,8%. У розрізі предметів досить низьким є рівень навчальних досягнень учнів з іноземної мови та фізики, в окремих класах історії, математики (алгебра, геометрія), хімії, технологій.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ  :

 1. Керівникам методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів у І семестрі, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М. результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

  3.  Класним керівникам 3-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1.Провести розширені батьківські збори.

3.2.Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі навчання кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

3.5. Інформувати батьків про рівень успішності учнів.

1 раз на місяць.

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

 

Наказ доведено до відома на нараді при директору


УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Тиврів

Тиврівський район Вінницької області

 

 

Н А К А З

27 травня 2016 р.                                                                                102

 

Про рівень навчальних досягнень

учнів за  2015-2016 навчальний рік

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню ІІ семестру  та виставлені оцінок за рік класні керівниками  прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

На  основі поданих звітів якісний показник по школі складає 57,3%, що на 6,3% вище, ніж за І семестр поточного року, але на 1,4 менше, ніж за наслідками минулого року.

У розрізі початкової, основної та старшої школи якісний показник складає:

І ступінь: 75,6%,

ІІ ступінь: 46,4%,

ІІІ ступінь: 41,9%,

У розрізі класів рівень навчальних досягнень відображено у таблиці (додаток до наказу).

Викликає занепокоєння  якість знань учнів 8, 6-А та 10 класів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 33%,  20% та 17%. У розрізі предметів досить низьким залишається рівень навчальних досягнень учнів з  фізики.

 

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

15.   Керівникам методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях.

16.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М.:

16.1.         результати навчальних досягнень класних колективів висвітлити на шкільному екрані успішності «Освітній рейтинг», нагородити класи та кращих учнів школи грамотами на шкільній лінійці.

16.2.        Протягом двох днів подати Зведену таблицю навчальних досягнень учнів до відділу освіти.

 

 3.  Класним керівникам 2-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

3.1.Провести розширені батьківські збори, на яких дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

3.2. Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності.

3.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

3.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                          П.В.Мельник

 

 

Наказ доведено до відома на нараді при директору

УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 І-ІІІ СТУПЕНІВ СМТ ТИВРІВ

 

Н А К А З

 

10.06.2021р.                                       Тиврів                                               88

 

Про рівень навчальних досягнень

здобувачів освіти  ОЗ ЗСО І-ІІІ ст.

смт Тиврів та його філій за  підсумками

річного оцінювання у 2020-2021 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів   смт Тиврів Тиврівської селищної ради по закінченню ІІ семестру  та виставлені річних оцінок класні керівниками прозвітували про рівень навчальних досягнень учнів за даний період.

 Аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Тиврів Тиврівської селищної ради, включаючи Філію І-ІІ ступенів с. Василівка, філію І-ІІ ступенів с.Дзвониха відображено в додатках 1-3 до наказу (у розрізі класів)  та  наступних моніторингових таблицях:

 

Таблиця 1

Кількісний склад здобувачів освіти

у порівнянні з минулим  навчальним роком

 

Назва навчального закладу

Кількість учнів на кінець

2019-2020н.р.

Кількість учнів на початок

2020-2021н.р.

Кількість учнів на кінець

2020-2021н.р.

Різниця за аналогічний період (кінець року)

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів смт Тиврів

494 учні

487 учнів

482        учні

на 12 уч. менше

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

71 учень

76 учнів

72 учні

На 1 уч. більше

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

42 учні

42 учні

42 учні

0


Таблиця 2

Рівень навчальних досягнень здобувачів початкової освіти

 

Назва навчального закладу

К-сть учнів

1-3 кл.,

 які оцінюються вербально

Навчальні досягнення учнів 4 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

159 учнів

1 учень

2,3%

 

 

11 учнів

25%

16 учнів

36,4%

16 учнів

36,4%

 

  72,7%

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

28 учнів

0 учнів

0%

1 учень

20%

3 учні

20%

1 учень

20%

80%

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

18 учнів

0 учнів

0%

3 учні

37,5%

5 учнів

62,5%

0 учнів

0%

62,5%

 

Таблиця 3

Рівень навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти

 

Назва навчального закладу

 

Кількість

учнів на кінець року

Навчальні досягнення учнів 5-9 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

Якісний показник у порівнянні з кінцем 2019-2020 н.р.

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

229 учнів

12 учнів

5,2%

 

 

118 учнів

51,5%

72 учні

31,4%

31 учень

13,5%

 

45%

Зменшився на 5,4%

Філія І-ІІ ступенів с.Василівка

39 учнів

1 учень

2,5%

25 учнів

64,2%

12учнів

30,8%

1 учень

2,5%

 

33,3%

Зменшився на 20%

Філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха

16 учнів

0

10 учнів

62,5%

6 учнів

37,5%

0

37,5%

Збільшився

на 6,5%

 

Серед учнів 9-х класів, які мають високий рівень навчальних досягнень, таких, що отримали Свідоцтво про здобуття базової  середньої освіти з відзнакою, в Опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів       смт Тиврів троє, серед учнів філій нема.


Таблиця 4

Рівень навчальних досягнень здобувачів

повної загальної середньої освіти

 

Назва навчального закладу

 

Кількість

учнів на кінець року

Навчальні досягнення учнів 10-11 класів

за рівнями ( кількість, відсоток)

Якісний показник

у відсотках

Якісний показник у порівнянні з кінцем 2019-2020 н.р.

початковий

середній

достатній

високий

Опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів

смт Тиврів

 

50 учнів

2 учні

4%

 

 

25 учнів

50%

16 учнів

32%

7 учнів

14%

 

46%

 

збільшився

на 7,1%

 

Серед випускників навчального закладу, які мають високий рівень навчальних досягнень, з числа учнів 11-х класів два претенденти на нагородження Золотою медаллю, один – на нагородження Срібною медаллю.

 

Як показав аналіз рівня навчальних досягнень учнів, якісний показник напряму залежить від того, яка кількість навчальних занять випала на період очної форми навчання. У поточному навчальному році період дистанційної форми навчання переважав по кількості навчальних днів над очною формою у порівнянні з минулим навчальним роком.

Незважаючи на зазначене, все ж таки викликає занепокоєння  якість знань учнів 7-А та 9-А класів Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів              смт Тиврів, де початковий рівень  навчальних досягнень складає відповідно 21,4% та 16,7%.

Також неабияке занепокоєння викликає зниження рівня якісного показника здобувачів освіти Філії І-ІІ ступенів с.Василівка, який у порівнянні з результатами минулого року знизився на 20%. 

 Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ  :

1.            Вважати задовільним якісний показник навчальних досягнень учнів у 2020-2021 році.

 

2.            Завідуючим філіями Гершун О.О., Павленко Т.В., керівникам шкільних методичних об’єднань провести чергові засідання з детальним обговоренням успішності учнів, визначенням шляхів подолання прогалин у знаннях, підвищення якісного показника навчальних досягнень, виявити причини зниження якісного показника та сприяти його стабілізації.

Червень, серпень 2021р.

3.   Заступникам директора Опорного закладу з навчальної роботи  Касянчук Л.Л. та навчально-виховної роботи Власюк І.М., завідуючим філіями Гершун О.О., Павленко Т.В:

3.1.              Узагальнені результати завершення навчального року висвітлити на сайті навчального закладу (на екрані успішності «Освітній рейтинг» тощо).

До 15.06.2021р.

 

3.2.             Протягом двох днів подати зведену таблицю навчальних досягнень учнів до відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму.

До 14.06.2021р.

 

3.3.             Зобов’язати учителів  посилити роботу із здібними учнями, а також тими, хто має труднощі в навчанні.

Протягом 2021-2022 н.р.

 

3.4.             Тримати на контролі питання дотримання учителями-предметниками критеріїв навчальних.

Протягом 2021-2022 н.р.

 

3.5.             Спрямувати роботу учителів на підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом активізації індивідуальної, консультативної роботи з метою підвищення  рівня навчальних досягнень учнів.

Протягом 2021-2022 н.р.

 

3.6.             Сприяти впровадженню ефективних форм та методів роботи під час очного та дистанційного навчання, переймати передовий педагогічний досвід колег.

Постійно

3.7.             Довести даний наказ до членів педагогічного колективу.

До 11.06.2021р.

 

 4.  Класним керівникам 1-11 класів з метою моніторингу успішності учнів:

4.1.  Провести розширені батьківські збори у синхронному онлайн-режимі, на яких довести до відома підсумки навчальних досягнень учнів, дати рекомендації щодо організації самоосвіти учнів під час літніх канікул, організації повторення ключових тем, позакласного читання тощо.

Червень

 

4.2.   Через анкетування (або опитування) учнів та батьків  вияснити переваги та недоліки організації дистанційного навчання, з'ясувати причини низької успішності окремих учнів.

Червень

4.3. Тримати на контролі результати зниження рівня навчальних досягнень кожного учня.

Протягом 2021-2022н.р.

 

4.4. Підтримувати тісний зв'язок з вчителями-предметниками, практичним психологом з метою виявлення причин спаду успішності окремих учнів.

                                                                                              Постійно

         5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 Директор Опорного закладу                                               П.В.Мельник

З наказом ознайомлені:                                                         І.М.Власюк

                                                                                              Л.Л.Касянчук

                                                                                              О.О.Гершун

                                                                                              Т.В.Павленко


 

Додаток 3

до наказу по Опорному закладу від 10.06.2021р. №88

 

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

Філії І-ІІ ступенів с. Дзвониха ОЗЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів

за  2020-2021 навчальний рік

 

 

№ п/п

Класи

Учнів на 01.09.

2020 р.

Учнів на кінець семестру

Атестовано

Не атестовано

Рівні навчальних досягнень

 

 

Якісний показник

%

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

 

1

5

Вербальне оцінювання

 

2

8

Вербальне оцінювання

 

3

5

Вербальне оцінювання

 

4

8

8

8

0

0

 0%

3

36 %

5

  64%

0

0%

64 %

 

5

3

3

3

0

0

 0%

2

67%

1

33 %

0

0%

33 %

 

6

6

6

6

0

0

  0 %

2

 32%

4

68 %

0

0%

68 %

 

7

3

3

3

0

0

0%

2

67%

1

33 %

0

0%

33%

 

8

1

1

1

0

0

0%

1

 100%

0

0%

0

0%

0%

 

9

3

3

3

0

0

0%

3

100%

0

0%

0

0%

0%

Всього

42

42

24

0

0

0%

13

 54 %

11

 46%

0

0%

46%

Якісний показник по філії  – 46%

 

                 Директор Опорного закладу                                                    П.В. Мельник

 

Вик. Павленко Т.В.

Додаток 2

до наказу по Опорному закладу від 10.06.2021р. №88

 

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

Філії І-ІІ ступенів с. Василівка ОЗЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів

за  2020-2021 навчальний рік

 

№ п/п

Класи

Учнів на 01.09.

2020 р.

Учнів на кінець року

 

Атестовано

Не атестовано

-

Рівні навчальних досягнень

 

 

Якісний показник

%

Початковий рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1

1

9

9

Вербальне оцінювання

2

2

7

7

Вербальне оцінювання

3

3

13

12

Вербальне оцінювання

4

4

5

5

5

-

-

-

1

20%

3

60%

1

20%

80%

5

5

12

11

11

-

-

-

5

45,4%

5

45,4%

1

9,2%

54,5%

6

6

11

11

11

-

-

-

8

72,7%

3

27,3%

-

-

27,3%

7

7

9

8

8

-

1

12,5%

5

62,5%

2

25%

-

-

25%

8

8

3

3

3

-

-

-

3

100%

-

-

-

-

0%

9

9

7

6

6

-

-

-

4

67%

2

33%

-

-

33%

Всього :

76

72

44

-

1

2,3%

26

 59,1%

15

34,1%

2

4,5%

38,6

Якісний показник по філії  – 38,6%

 

                 Директор Опорного закладу                                                     П.В. Мельник

 

Вик. Гершун О.О.


Додаток 1

до наказу по Опорному закладу від 10.06.2021р. №88

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І-ІІІ ст. смт Тиврів

за  2020-2021 навчальний рік

 

 

Класи

Учнів на початок  семестру

Учнів  на кінець семестру

Не

атестовано

з окремих предметів

Атестовано

З числа атестованих мають такі рівні навчальних досягнень

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

якісний показник

1-А

18

17

Вербальне оцінювання

1-Б

28

28

Вербальне оцінювання

2-А

23

21

Вербальне оцінювання

2-Б

20

20

Вербальне оцінювання

2-В

21

21

Вербальне оцінювання

3-А

27

27

Вербальне оцінювання

3-Б

22

23

Вербальне оцінювання

4-А

21

21

 

21

0

0%

6

28,6%

7

33,3%

8

38,1%

71,4%

4-Б

23

23

 

23

1

4,3%

5

21,7%

9

39,1%

8

34,8%

73,9%

1-4 кл.

206

203

 

44

1

2,3%

11

25%

16

36,4%

16

36,4%

72,7%

5-А

26

26

 

26

0

0%

11

42,3%

8

30,8%

7

26,9%

57,7%

5-Б

22

22

 

22

1

4,5%

12

54,5%

7

31,8%

2

9,1%

49,9%

6-А

23

23

 

23

0

0%

4

17,4%

16

69,6%

3

13%

82,6%

6-Б

24

23

 

23

0

0%

5

21,7%

14

60,9%

5

21,7%

82,6%

6-В

22

22

 

22

1

4,5%

16

72,7%

8

36,4%

0

0%

36,4%

7-А

14

14

 

14

3

21,4%

8

57,1%

2

14,3%

1

7,1%

21,4%

7-Б

21

21

 

21

1

4,8%

15

71,4%

4

19%

1

4,8%

23,8%

8

22

22

 

22

1

4,5%

12

54,5%

5

22,7%

4

18,2%

40,9%

8-Б

20

20

 

20

1

5,0%

11

55%

3

15%

5

25%

40%

9-А

18

18

 

29

1