Річний звіт про діяльність закладу

 

  

Звіт директора

перед громадскістю

Опорного закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів смт Тиврів

Тиврівської селищної ради

за 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

         У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

2. Загальна інформація про Опорний заклад

Рік заснування

1864 рік

Директор Опорного закладу

Мельник Петро Віталійович

Освіта: вища, за фахом учитель англійської мови.

Заклад очолюю з 20 грудня 2004 року.

Контингент учнів

На кінець 2020/2021 навчального року у 23 класах навчається 484 учні, з них 1 – 4 класів – 205 учнів, 5 – 9 класів – 229 учнів, 10 – 11 класів – 50 учні.  Випускників 9 класу – 37 учнів, випускників 11-х класів – 28 учнів, з них нагороджено золотою медаллю - 2 учениці  (Чванова Богдана, Кущ Софія), срібною медаллю – 1 учениця (Плаксійчук Вікторія).

Мова навчання

Українська мова

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснювався у 10 класі з історичним профілем (22 учні), 11-А класі з історичним профілем (16 учнів), 11-Б класі з філологічним профілем (13 учнів)

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 47 педагогів                      (2 сумісника), з них 44 мають вищу освіту, 3 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 28 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 10 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 6 вчителі, категорію «спеціаліст» – 4 вчителя. Звання «учитель-методист» -               5 чоловік, звання «старший учитель» - 8 чоловік.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2020/2021 навчального року  було  забезпечено 205 учнів початкових класів та 12 дітей пільгових категорій – 43% від загальної кількості учнів Опорного закладу.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної реалізуватись в євроінтегрованому соціумі».

Гурткова робота

У школі працює 11 гуртків:

Секції з баскетболу, волейболу, футболу, тхеквандо, настільного тенісу, шашок, стрільби та акробатики.

Підвіз учнів

та вчителів

Підвіз 78 учнів здійснюється шкільним автобусом з сіл Довгополівка, Кліщів, Пилява та Шершні. Також 80 учнів підводиться з віддалених районів смт Тиврів (Пенжарівка, Логанська гора, РЕС).

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 38 навчальних кабінетів, 2   комп’ютерних класи (35 ПК), спортивна зала, спортивний майданчик, 2 майстерні, їдальня, актова зала та баскетбольний майданчик.

Бібліотечний фонд налічує 38000 примірників художньої та навчальної літератури.

 

 

3. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Тиврівської селищної ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

    У 2020/2021 навчальному році Опорний заклад  був забезпечений штатними працівниками на 100%; педагогічних працівників - 47; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 22.

    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників.

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

    Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації закладу, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

    Атестація педагогічних працівників Опорного закладу проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

 

 

    Атестація вчителів Опорного закладу як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-   вивчати професійні якості вчителя;

-   враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

-   неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-   максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

-   створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

    Звіт про атестацію вчителів

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

3

5

8

І

3

1

4

ІІ

2

1

3

Спеціаліст

1

 

1

Старший учитель

1

 

1

Усього: 16 чол., з них – Тиврів – 11; Василівка – 3; Дзвониха - 2

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу.

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

-   формування ключових компетенцій (18%);

-   моніторинг якості освітньої діяльності (27%);

-   впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи (20%);

-   самоосвітня діяльність педагога (15%);

-   залучення кадрів до творчої роботи (15%);

-   психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності (14%).

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

 

4. Методична робота

Згідно з перспективним та річними планами роботи педагогічний колектив у поточному навчальному році продовжив роботу над методичною темою,  реалізація якої запланована на період з 2016-2017 по 2020-2021 навчальні роки: «Формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної реалізуватись у євроінтегрованому соціумі». Працюючи чотири роки  над даним методичним питанням та завершуючи у ІІ (основний) етапі її розв’язання, вирішуючи основні завдання, які покладені державою та громадою на освітян,  колектив навчального закладу досяг значних успіхів.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив зосередив свої зусилля на виконанні програми методичної  роботи,  закладеної у наказі №124 від 30.07.2020 року.  Даний наказ визначив пріоритетні напрямки методичної роботи, окреслював коло практичних завдань на навчальний рік. Завдання,  поставлені в даному наказі, виконані.

Керуючись принципом забезпечення рівного доступу до якісної освіти, забезпечуючи виконання законів України та реалізацію нормативних і директивних документів про освіту, педагогічний колектив мав певні здобутки як на внутрішньому освітньому рівні так і на рівні району, області.

Питаннями планування та координації методичної роботи займалась   методична рада закладу (голова – Власюк І.М.). До складу її ввійшли директор школи, заступники дирек­тора з навчально-виховної та виховної роботи, голови методичних об'єднань, вчителі-ме­тодисти, старші вчителі, творчо працюючі педагогічні працівники.

Пріоритетними напрямки методичної роботи були:

-             реалізаціяосвітніх реформ, концепції «Нова українська школа» в навчальному закладі, в тому числі створення нового сучасного освітнього середовища;

-                підготовка педагогічних кадрів до впровадження вимог Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

-                забезпечення права громадян на загальну середню освіту безпосередньо за місцем їх проживання, виконання вимог державних стандартів освіти;

-                організація дистанційної роботи педагогічного колективу та здобувачів освіти в умовах карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19.

-           підтримка атмосфери довіри та творчої активності учителя, здійснення інноваційної діяльності учителем;

-           забезпечення інформаційно-методичного простору, підвищення рівня самоосвітньої діяльності учителя, зростання професіоналізму;

-           відбір та запровадження продуктивних навчальних та коригуючих методик, які сприяли б формуванню особистості школяра, що прагне здобувати освіту впродовж усього життя та володіє ключовими компетентностями: спілкування рідною мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність та ведення здорового способу життя;

-           вдосконалення системи, добір змісту, форм і методів роботи, що працюватимуть на  формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної самореалізуватись в сучасному світі;

-           залучення учнів до поглибленого вивчення навчального  матеріалу через участь у позакласній навчальній роботі, впровадження допрофільної підготовки, профілізації старшої школи;

-           удосконалення процесу виховання;

-           посилення виховної спрямованості уроку та позакласних заходів.

Новим викликом для педагогічного колективу та здобувачів освіти була робота в умовах карантинних обмежень,  які запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Дистанційне навчання  було організоване через  Coogl-Диск за допомогою хмарних технологій. Для зручності учнів та їх батьків платформа була розміщена на сайті школи, у Фейсбуці, в учнівських вайбер-групах. Доступ  до неї є легким, користування дуже зручним. Для усіх паралелей на даній платформі були створені папки, по яких можна перейти на  конкретний клас, навчальний предмет та бачити інформацію по кожному навчальному дню (номер уроку під час карантину, дата проведення, зміст уроку).

На цій же платформі були також розміщені папки «Класний керівник», «Виховна робота» (робота заступника з виховної роботи, педагога-організатора, учнівського самоврядування, для самоорганізації учнів розроблено «Розпорядок дня школяра під час карантину»), «Віртуальна бібліотека», «Дозвілля: корисне та цікаве» (матеріали розміщували вихователі ГПД), «Поради психолога», «Сторінка медичного працівника».

На початок впровадження дистанційної роботи учителі вільно володіли даною технологією. Цьому сприяли завчасна організація навчання педагогічних працівників, подальші відео-інструкції учителя інформатикиКлочака В.В., консультування учителів заступниками директора Власюк І.М. та Бучинською Г.Е., колегами. Під’єдналися до платформи усі сумісники, окрім двох, які працюють через Viber.

Зворотній зв'язок здійснювався або на вище зазначеній дистанційній платформі, або через Viber. Оцінювання учнів здійснювалося автоматично, якщо завдання розміщувались в Gooqle-формах, і результати зберігалися на Gooqle Диску. Фото виконання окремих домашніх завдань надсилалися в групи чи особисту сторінку учителя на Viber або його електронну пошту. Облік навчальних досягнень учнів педагогічними працівниками вівся щоденно в окремих зошитах, а по закінченні навчального року переносився в класні журнали.

Учителі добирали різноманітні методи підтримки батьків учнів та стимулювання самих здобувачів освіти (в тому числі через проведення флешмобів в соціальних мережі Фейсбук), оскільки перелаштуватися на роботу в умовах повної або часткової ізоляції було досить складно психологічно.

         Дозвілля дітей теж організовувалось класними керівниками, вихователями ГПД, педагогом-організатором. Корисні відомості та консультації надавали практичний психолог, медична сестра, бібліотекар.

Організовано проводилася підготовка учнів 11 класу до ЗНО. Здійснення підготовки до ЗНО, консультації вчителів, тренувальні тестування, зворотній зв’язок з випускниками були налагоджені. Усі здобувачі повної загальної середньої освіти (в т.ч. два екстерни) були ознайомлені зі структурою тестового зошита, специфікою тестових  робіт ЗНО з  предметів, які обрали. Питання підготовки до ЗНО трималося на контролі заступника директора з НВР Власюк І.М. (зв'язок з учнями, учителями-предметниками, класним керівником) та класними керівниками 11-х класів Франко Т.В., Франко АП. (зв'язок з учнями, їхніми батьками)

.         Було чітко налагоджено дистанційну роботу з педагогічними працівниками. Так, наради з педагогічним колективом  проходили у Viber -групі щоденно о 9.00 (як правило, від 15 до 30хв), учителі контролювали надходження інформації від адміністрації школи тричі на добу: о 12.00, 15.00 та 17.00. Щочетверга підводилися підсумки за поточний тиждень. Звіт подавав кожен педагогічний працівник згідно посадових обов’язків:  класний керівник, учитель-предметник, вихователь ГПД, практичний психолог та ін. Щоп’ятниці узгоджувався план на наступний тиждень як з навчальної, виховної роботи, так і з самоосвіти. Також миттєво по мірі надходжень педагогам надавалася інформація про методичні рекомендації профільного міністерства, Департаменту освіти і науки, КВН «Вінницька академія неперервної освіти», відділу освіти та ін.

Наради при директорові чи заступниках, засідання педагогічної ради, атестаційної комісії проводились з застосуванням технологій Zoom таMeet.

Традиційні шкільні свята «Останній дзвоник» та свято вшанування переможців предметних олімпіад, конкурсів, змагань «Шкільний Олімп» були проведені 29 та 28 травня 2020р. відповідно в онлайн-режимі у вигляді  відеороликів, які демонстрували досягнення учнів навчального закладу та  були виставлені у групі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Тиврів» соціальної  мережі Фейсбук та на сайті школи (наказ по школі від 15.05.2020 № 79).

Основними форми групової методичної роботи  традиційно були педагогічна рада, шкільні методичні об’єднання, психолого-педагогічний семінар, педагогічні консиліуми, педагогічні читання.    

 Протягом навчального року відбулося п’ять засідань методичної ради школи, на яких розглядалися, зокрема, такі питання:

·     аналіз роботи педагогічного колективу за минулий  та  завдання на поточний навчальний рік;

·     за­твердження робочого навчального плану (варіативної частини);

·     ефективне вико­ристання сучасних інформаційно-технічних засобів навчання, посилення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів та  класних кімнат, створення сучасного освітнього середовища;

·     самоосвітня робота та професійне зростання учителя;

·     підбір та впровадження сучасних форм організації дистанційного освітнього процесу та позакласної роботи в  умовах вимушеного карантину, спричиненого пандемією COVID-19;

·     посилення виховної роботи, зокрема, добору нових форм національно-патріотичного виховання школярів;

·     підбір ефективних форм та методів роботи з обдарованою та здібною молоддю;

·     організація комплексної роботи з розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються за інклюзивною та індивідуальною (педагогічний патронаж) формами;

·     обговорення результатів вивчення стану викладання предметів (згідно перспективного та річного планів роботи);

·     обговорення вибору варіантів підручників для 3 та 7 класів;

·     підсумки проходження  державної підсумкової атестації здобувачами повної загальної середньої освіти та інші.

Протягом  навчального року були проведені  засідання педагогічних рад, на яких розглядали актуальні питання. Окрім інших, й питання методичної роботи: «Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору». (Протокол №6 від 11.03.2020р.). Було затверджено та розглянуто ряд важливих документів:

        Положенняпро академічну доброчесність учасників освітнього процесу

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Тиврів (Протокол №2 від 28.10.2019р.);

        Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Тиврів(Протокол №4 від 10.01. 2020р.);

        Врахування в подальшій роботі положень Закону України «Про повну загальну середню освіту»  (Протокол №7 від 15.01. 2020р.);

        Затвердження Методичних рекомендацій щодо організації навчання під час карантину, контролю навчальних досягнень учнів та записів у класний журнал(Протокол №8від18.05. 2020р.);

Протягом навчального року були зроблені конкретні кроки щодо успішного формування десяти ключових компетентностей здобувача освіти у Новій українській школі (НУШ), а саме:

 

Формування компетентності «Спілкування державною мовою»

-     Збільшення годин варіативнної складової на вивчення державної мови;

-     При формуванні 5-х класів враховано побажання батьків та створено клас, де збільшено години на викладання української мови (5-В);

-     Робота старших класів за профілем «українська філологія» (11-Б);

-     Поліпшення роботи предметного кабінету;

-     Предметний гурток «Літературна студія»;

-     Змінні виставки на коридорах школи, проведення позакласних занять для учителів та учнів школи «Спілкуємось українською правильно», в тому числі із залученням провідних викладачів Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

Формування компетентності «Спілкування іноземними мовами»

-       Вивчення другої іноземної мови у 5-9 класах за вибором учнів та батьків (німецька, російська);

-       При формуванні 5-х класів враховано побажання батьків та створено клас, де збільшено години на викладання англійської мови (5-А);

-       Організація роботи волонтера Корпусу Миру США в Україні щодо формування в учнів навичок володіння англійською мовою  за допомогою носія мови;

-        Співпраця волонтера Корпусу Миру США в Україні з педагогічними працівниками з метою поліпшення їх мовленнєвих навичок;

-       Сприяння співпраці волонтера з учителями-координаторами, учительським та учнівським колективами, громадськими організаціями;

-       Поліпшення позакласної роботи та пошук альтернативних шляхів щодо поліпшення викладання іноземної мови, обмін досвідом з даного питання на районному семінарі-практикумі.

Формування компетентності «Математична грамотність»

-                - Ефективне використання обладнання кабінету математики;

-                - При формуванні 5-х класів врахувано побажання батьків та створено клас, де збільшено години на викладання складової математики – логіки (6-А);

-                - Розвиток логічного мислення на уроках з усіх предметів;

-                - Посилена увага до стану викладання математики в усіх класах;

-                - Залучення учнів до позакласної роботи з предмету.

Формування компетентностів природничих науках і технологіях

-   Поліпшення матеріально-технічної бази предметних кабінетів природничого циклу;

-   Максимальне залучення учнів до роботи над навчальними проектами з різних предметів.

Інформаційно-цифрова компетентність

-   Забезпечення класних кімнат класів НУШ сучасними технічними засобами навчання;

-  Ефективне використання другого кабінету інформатики;

-  Здійснення поділу більшості класів на підгрупи при вивченні інформатики;

-  забезпечення доступу до Інтернету в усіх навчальних кабінетах та класних кімнатах;

-  навчання педпрацівників ефективно та раціонально використовувати комп’ютерні засоби для розв’язання повсякденних питань

Формування компетентності «Уміння вчитися впродовж життя»

-   Максимальне залучення учнів до участі у різноманітних позакласних заходах, формування позитивної мотивації до навчання та потреби постійно самовдосконалюватись;

-   Активне формування в здобувачів освіти навичок самоконтролю та самооцінки;

-   Формування принципів академічної доброчесності;

-   Посилення самоосвітьної роботи серед педагогічного персоналу.

Соціальні і громадянські компетентності

-  Максимальне залучення учнів до участі в роботі учнівського самоврядування, школі «Лідер», соціальних та громадських проектах;

-  Формування вміння застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод; приймати індивідуальні та колективні рішення, враховуючи інтереси як особисті так і інших людей;

-  Формування толерантної моделі поведінки у повсякденному житті;

-  Розвиток критичного мислення,

Підприємливість та фінансова грамотність

-  Посилення профорієнтаційної роботи,

-  Формування вмінь аналізувати й оцінювати власні здібності і співвідносити їх з потребами ринку праці при виборі майбутньої професії;

-  Навчати презентувати продукти власної економічної діяльності та діяльності колективу на благодійних ярмарках та іш. заходах.

Загальнокультурна грамотність

-Розвиток культури особистості в усіх її аспектах як на уроках так і в позаурочний час;

- максимально сприяти розвитку індивідуальних здібностей дітей, їх залученню до активної та пасивної участі в заходах, що формують культуру та духовність;

- формування навичок поведінки в соціальних мережах

Екологічна грамотність і здорове життя

- створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, зокрема, спортивно-оздоровчої бази ЗЗСО, харчування дітей;

- профілактична робота в умовах пандемії, спричиненоїCOVID-19;

- просвітницька робота з популяризації профілактичних щеплень;

-формування життєвих навичок збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров’я, самоконтролю;

- засвоєння корисних звичок, які мають стати нормою життя, у т.ч. раціональне харчування, рухова активність, режим праці та відпочинку,

-вироблення алгоритму поведінки в надзвичайних ситуаціях, в умовах тиску на особистість,  розв’язанні  конфліктів;

- екологічне виховання.

 

На жаль, у зв’язку з пандемією COVID-19 у березні поточного року була призупинено дію  дворічного договору співпраці між навчальним закладом та регіональними представниками Корпусу Миру США щодо залучення до роботи в школі волонтера даної організації.Волонтер Корпусу Миру США в Україні Медісон Ніколь Луїкефективно працювала в навчальному закладі з 26.10.2018 року по 10.03.2020р.

Традиційно про підсумки методичної роботи проводиться аналіз по показниках за кожен рік роботи над вирішенням методичного питання навчального закладу, тобто на даний час за чотири роки роботи. По кожному показнику може спостерігатися як деякий спад, так і ріст. На що є певні об’єктивні та суб’єктивні причини.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

Якісний показник по школі складає 54,6%, що на 5,6% вище, ніж за аналогічний період минулого навчального року (наказ по школі від 29.05.2020 №89).

2016-2017 н.р. Якісний показник – 56,2%

2017-2018 н.р. Якісний показник -57,3%

2018-2019 н.р.Якісний показник - 49%

2019-2020 н.р.

Якісний показник -54,6%

 

Разом з тим, слід відмітити, що за ці роки жоден учень школи участі в роботі МАН не взяв. Це свідчить про те, що частина педагогів не проявляє належної професійної творчості та ініціативи, оскільки уся необхідна інформація та методичні рекомендації учителям, що працюють із старшокласниками,  надавались.

Щодо участі школярів в предметних конкурсах, зокрема «Кенгуру», Міжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач, «Левеня», «Пазл»,«Грінвіч», «Соняшник»,«Геліантус», «Sunflower», то в зв’язку з карантинними заходами вони не проводились чи були перенесені, але натомість педагогічні працівники залучали учнів до онлайн-олімпіад, зокрема «НаУрок».

У поточному році  традиційно на високому рівні пройшли заплановані  педагогом-організатором Бушуєвою Л.В. та заступником директора з виховної роботи Бучинською Г.Е. виховні заходи. Перехід на дистанційну форму роботи  лише посилив цей напрямок роботи, який проводився через ресурси соціальної  мережі Фейсбук та на сайті школи. Підсумки виховної роботи у 2020-2021 н.р. відображені у наказі по Опорному закладі від 14.06.2021р №101.

За підсумками навчального року 9 учнів (у минулому році – 17, упозаминулому році - 12) школи були нагороджені грошовими винагородами відділу освіти та районного методичного кабінетупід час проведення районного онлайн-фестивалю «Обдарована молодь Тиврівщини 2020».

Підтримали обдаровану молодь і депутати селищної ради; рішенням сесій у І та ІІ семестрі було премійовано 19 учнів на загальну суму 6000грн. Стипендіями селищної ради учні нагороджуються з 2016 року.

Традиційною формою підтримки обдарованих та здібних дітей є проведення святавшанування переможців предметних олімпіад, конкурсів, змагань «Шкільний Олімп», яке завжди проходить на високому рівні.

У цьому році у зв’язку з запровадженням Всеукраїнського карантину було запропоновано заступникам директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М., виховної роботи Бучинській Г.Е. дібрати матеріали, а педагогу-організатору Бушуєвій Л.В. підготувати та провести онлайн-свято «Шкільний Олімп» 28 травня 2020р. у вигляді  відеороликів, які демонструватимуть досягнення учнів навчального закладу та виставити їх у групі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Тиврів» соціальної  мережі Фейсбук та на сайті закладу. Відеоролики  відображали нагородження кращих учнів навчального закладу відповідно до традиційних номінацій:

 І номінація – «Інтелект майбутнього» (переможці предметних олімпіад, конкурсів),

ІІ номінація «Суперстарс»  («Співоча гордість школи» (вокалісти), «Натхнення і талант» (активні учасники художньої самодіяльності, активісти школи), 

ІІІ номінація – «Весна – 2020» (найактивніші учасники виховних онлайн-заходів дистанційного періоду навчання).

ІV номінація – «Спортивна слава школи» ( готував учитель фізичної культури Безуглий О.В.).

Дані відеоматеріали мали суспільний резонанс та схвальні відгуки представників громади.

         Проведення ДПА учнів 4 та 9 класів було в поточному році скасоване профільним міністерством, а для учнів 11-х класів та екстернів, як здобувачів повної загальної середньої освіти, було запропоновано провести традиційно у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але за їх бажанням. При відмові від участі в ЗНО або при звільнені від ДПА у документ про освіти робився запис «Звільнений (-а)» (накази по школі №110, №111, №112 від 22.06.2020р.)

Результати  державної підсумкової атестації узагальнені наказами від 30.07.2020р №123 «Про підсумки проведення державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти», в якому проведено глибокий аналіз відповідності річних оцінок та оцінок, отриманих під час ЗНО; від 30.07.2020р. №122 «Про зарахування результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання».

Добре працювали протягом року шкільні методичні об’єднання.

Серед методичних об’єднань варто відмітити роботу ШМО учителів початкових класів (кер. Плащова Н.В.),  вчителів математики, інформатики та фізики  (кер. Котовська Г.І.), класних керівників (кер. Бучинська Г.Е),  учителів  української мови, української та світової літератур   (кер. Франко А.П.), англійської мови (кер. Мокрицька Т.С.), вчителів природничих та суспільних дисциплін (кер. Мілєвська А.Ф.). У цілому варто відмітити, що поліпшилась робота ради методичного кабінету школи, шкільних методичних об’єднань.Керівництво та координація всіх форм методичної  роботи  покладалась на методичну раду методкабінету (голова –                   Власюк І.М.).

Дирекцією  та методичною радою Опорного закладу продовжувалась робота по вивченню, узагальненню та схваленню передового досвіду працівників школи. Так було вивчено й узагальнено досвід роботи  вчителя англійської мови Франко Т.В.з питання «Формування мовленнєвої компетентності школярів шляхом використання різноманітних методів і прийомів на уроках англійської мови».

На базі закладу проходили педагогічну практику  7 студентів, яким надавалась вся необхідна  методична допомога Власюк І.М. та призначеними  учителями-наставниками.

         Поліпшилась робота по самоосвіті педагогічних кадрів. Як зазначалось вище, педагогічні працівники не лише пройшли різні онлайн-курси та отримали відповідні сертифікати встановленого зразка, а й здобули абсолютно нові знання та навички зпитань використання  технологій організації дистанційної роботи під час вимушеного карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Варто зазначити, що перехід на дистанційну форму роботи відбувся досить організовано завдяки регулярним груповим навчанням педагогічних працівників (групи формувались з врахуванням рівня особистих навичок роботи з комп’ютерною технікою), які були спланованими та регулярно проводились під керівництвом голови методичної ради школи Власюк І.М., учителями інформатики Клочаком В.В. і Любченко О.М. Саме Клочак В.В. запропонував організувати роботу через  Coogl-Диск за допомогою хмарних технологій, що виявилось досить ефективним на практиці. Протягом періоду дистанційної роботи учителям за потребою надавались консультації, відеоролики тощо.

Крім того, інженер-електронік Бондар О.Д. також за проханням окремих педагогічних працівників під час дистанційного періоду роботи здійснював ремонт та налагодження домашньої комп’ютерної техніки, оскільки дані послуги через введення карантину не надавались жодним підприємством.

У минулому навчальному році також з допомогою начальника відділу освіти Касянчук Л.Л. силами технічних працівників школи та бібліотекара школи Вдовенко М.Ю. було створено бібліотечний комплекс, який включає: невеликі конференц-зал, читальний зал, окремі книгосховища для художньої літератури та підручників.

Поряд  з досягненнями, в організації методичної роботи є й недоліки. Заважає якісній організації освітнього процесу  матеріальна база окремих навчальних кабінетів, зокрема виходить з ладу комп’ютерна техніка, в окремих випадках її не вистачає,  не вистачає меблів, потребують заміни окремі шкільні дошки та стільці. Також в окремих класах та навчальних кабінетах відсутні шафи, що унеможливлює класифікацію дидактичних матеріалів. Відсутність шаф не дає можливості створити й кабінет англійської мови, завершити роботу по обладнанню кабінету історії, української літератури, основ здоров’я.

Уже багатьох років потребують ремонти навчальних приміщень та зміцнення матеріальної бази кабінетів біології, хімії, «Захисту України», комбінованої майстерні, окремих класних кімнат. Потребує капіталовкладень актова та спортивні зали, недостатнім є кількість спортивного інвентаря, хімічних реактивів, приладів фізичного кабінету, забезпечення груп подовженого дня матеріалами для проведення занять за інтересами вихованців ГПД та організації їхнього дозвілля. Необхідно докласти чималих зусиль щодостворення сучасного освітнього середовища, створення ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

5. Навчальна діяльність учнів

    У 2020/2021 навчальному році навчання завершили 494 учнів у 22 класах, середня наповнюваність класів 22 учнів, функціонували 5 груп продовженого дня. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання та перехід до Комунального закладу «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради.

 

    У 2020/2021 навчальному році Опорний заклад працював у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку

·         в 1 класі – 35 хвилин;

·         в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

·         в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

 

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

 

    Головна місія Опорного закладу – надання якісних освітніх послуг.

 

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень (52 відмінника, що становить 12%).

         Інформація про переможців Всеукраїнського рівня в інтернет-олімпіадах, конкурсах, змаганнях:

№ з/п

Вчитель, який підготував переможця

Назва конкурсу, інтернет-олімпіади, змагання, в якому переміг учень/учениця у

2020-2021 н.р.

Кількість переможців та призерів

1

Шастун В.В.

Всеукраїнська конференція-олімпіада геометричної творчості ім.В.А. Ясінського

1

2

Котовська Г.І.

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2021» (онлайн-режим)

2

3

Сесюк С.Д.

Онлайн-оліміпіада з німецької мови НА УРОК

9

4

Ткачук О.С.

Всеукраїнський інтернет-конкурс «150 імен Лесі Українки»

12

5

Ткачук О.С.

Всеукраїнський конкурс на сайті «НА УРОК» «Як це працює»

3

6

Обертинська Т.Д.

Онлайн-оліміпіада

-         Українська мова, література

-         Математика

 

6

 

5

7

Гончарук О.Ф.

Онлайн-олімпіада з математики

10

8

Рижакова Г.А.

Онлайн-оліміпіада

-         Українська мова, література

-         Математика

 

23

 

20

 

         Якісний показник по класах за 2020/2021 навчальний рік становить 48,9%.

 

 

 

 

6. Виховна робота

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання дітей: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

      Основою виховного процесу у закладі є людина як найвища цінність.

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

 ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

·         системності;

  • національної спрямованості;
  • гуманізації та демократизації;
  • творчої діяльності;
  • самостійності і самореалізації;
  • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

 

 ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

§  освітньої  діяльності;

  • позаурочної та позакласної діяльності;
  • роботи органів учнівського врядування;
  • взаємодії з батьками.

 

Виховна робота в Опорному закладі  протягом 2020-2021 навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2022 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2022 року, проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи.  Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

•         військово-патріотичне виховання;

•         громадсько-правове виховання;

•         екологічне виховання;

•         художньо-естетичне виховання;

•         родинно-сімейне виховання;

•         моральне виховання;

•         профорієнтаційне виховання;

•         превентивне виховання

•         формування здорового способу життя;

•         розвиток творчих здібностей.

Основною метою у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році є продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми.

          Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

          Виховна робота в 2020-2021 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

   Педагогічний  колектив  створює  сприятливі  умови  для поліпшення   рівня  виховного  процесу,  плідно  працює  над  виховною проблемою  «Формування громадянина з демократичним світоглядом, впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості».     Для  реалізації  проблемної  теми  було  розроблено  план  виховної роботи,  який  охоплює  всі  напрями  виховання,  включає  в  себе  календарні,  традиційні  шкільні   свята,  різноманітні  заходи. На  позакласних  заходах  класні  керівники  виховують  національну  самосвідомість,  патріотизм,  формують  фізичну  та  екологічну  культуру,  здоровий  спосіб  життя, та створюють умови для розвитку творчої особистості. З  метою  поширення правових  знань,  підвищення  рівня  правової  освіти,  профілактичної  та  превентивної  роботи, а також  забезпечення  повноцінного  розвитку   дітей  і  молоді,  охорони  та  зміцнення  їхнього  здоров’я,  формування  фізичних  здібностей  особистості у 2020-2021 навчальному році було  проведено ряд заходів у межах класу:

·         Свято першого дзвоника «Подорож хвилями знань» Тематична виставка у шкільній бібліотеці «Спорт для всіх» до Дня фізичної культури та спорту

·         Змагання «Веселі старти» до Дня фізичної культури та спорту Урок здоровʹ я «Молодь обирає здоровʹя»

·         Тематичні заходи  до Дня миру «Під мирним небом

·         Тренінгове заняття «Викресли булінг» 

·         Флешмоб «Школа без булінгу»

·         Святковий концерт «Цей світлий день належить вам по праву» до Дня вчителя ( педагог-організатор);

·         Всеукраїнський радіодиктант до Дня української писемності та мови (5-11 класи, вчителі української мови та літератури);

·         Виставка у шкільній бібліотеці «Вільні творять майбутнє» до Дня гідності та свободи (1-11 класи, Вдовенко М.Ю. – бібліотекар);

·         Інформаційний дайджест «Безпека в інтернеті» та «#stop_sexing» до Європейського дня захисту дітей від насильства (5-11 класи)

·         Акція «Запали свічку» до Дня памʹяті жертв голодоморів (1-11 клас.

·         Тематичний урок до Дня гідності та свободи «Історична правда»

·         Тематична виставка «Жнива скорботи» до Дня памʹяті жертв голодоморів»

·         Виховні заходи «Голодомор – біль серця всієї України для 1-11 класів.

·         Флешмоб «Наші долоні проти насильства» в рамках Акції «16 днів проти насильства» (5-11 класи, Жук С.П.)

·         Інформаційний дайджест «Стоп насильству» в рамках Акції «16 днів проти насильства» (1-11 класи Бучинська Г.Е., Жук С.П. );

·         Флешмоб «Не будь байдужим» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом та в рамках Акції «16 днів проти насильства» (педагог – організатор);

·         Лекторій «ГРВІ у дітей» (1-4 класи, Кучерук О.С. –медична сестра);

·         Військово-патріотичні змагання «На варті Вітчизни» (5-10 класи, Власюк І.В. – вчитель фізичної культури);

·         Година спілкування «Чути. Бачити. Відчувати» до Дня людей з інвалідністю та в рамках Акції «16 днів проти насильства» Виховний захід «Герої не вмирають» до Дня пам яті героїв Небесної Сотні);

·         Конкурс  читців  поезії до Міжнародного Дня рідної

·         «Свято мами і весни» до Міжнародного жіночого дня та багато інших  

За період карантину 2020-2021 н.р. дистанційно здійснювалась виховна діяльність. 

Згідно плану виховної роботи Опорного закладу   проводилися (по можливості) заплановані заходи. Для організації  заходів  було створено групи  у Viber. Результати роботи публікувалися на сторінці Опорного закладу  у Фейсбук.

 

 Рада профілактики правопорушень.

 

Значну  увагу  приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, профілактиці боулінгу у шкільному середовищі та роботі з попередження випадків торгівлі людьми.

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнів розглядалися: на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, на батьківських зборах, на засіданнях Ради Опорного закладу.

             Особливу увагу приділяли роботі з попередження шкільного булінгу. Дуже небезпечним та поширеним  стало явище цькування в  українських школах. За даними соціологічних опитувань 25% школярів зазнавали цькувань,67 % дітей були жертвами, кривдниками або свідками булінгу, 48 % дітей нікому не розповіли про пережите.

            Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю .

          Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи. У закладі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально- правового  виховання.

          Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування Опорного закладу має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові). 

         

        Попередження дитячого травматизму

 

        Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого соціально-економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму стають надалі все більш актуальними і широко обговорюються на загальнодержавному та місцевому рівнях. Протягом року значна увага приділялась заходам з попередження дитячого травматизму.

          Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Плануємо всім педагогічним колективом продовжити роботу в усіх напрямках у наступному навчальному році.

В закладі розвинена художня самодіяльність, учасники якої беруть активну участь у   всіх  загальношкільних  заходах районних та обласних,  а  також  активно  демонструють  свої  таланти  під  час  заходів,  що  організовуються  в   громаді. 

Недоліком у вихованні школярів сьогодні є недостатня робота з підвищення моральності й культури поведінки учнів у закладі та за його межами. Більшість учнів – класів потребують формування міжособистістнісних стосунків. У багатьох дітей не сформоване правильне розуміння культури зовнішнього вигляду, який відповідав би їх віковим особливостям. Деякі підлітки мають низький рівень культури поведінки в громадських місцях. Вирішення цієї проблеми, зокрема соціалізації вихованців, повинно у новому навчальному році стати для педколективу, батьків та громадськості приорітетним.

У січні 2021 року проаналізоване питання відвідування учнями закладу. За результатами дослідження основними поважними причинами пропусків занять є хвороби учнів, участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, чергуванні. Але поряд з ними є  ті, що пояснюються низькою мотивацією навчання, слабим або взагалі відсутнім контролем з боку батьків, недостатні контролем з боку класних керівників та формальним ставленням до цієї проблеми членів педколективу. Також це показник недостатньої індивідуальної роботи з учнями та їх батьками.

 

7. Педагогічно-організаторська робота

Оскільки основною метою виховної діяльності Опорного закладу є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави, а також згідно Методичних рекомендацій Інституту модернізації змісту освіти з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2020/2021 навчальному роціосновним документом щодо національно-патріотичного  виховання  підростаючого  покоління  є  Стратегія  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,  затверджена  Указом  Президента України  від  13.10.2015  р.  № 580/2015.,  виховна робота Опорного закладу, і відповідно діяльність педагога-організатора, розпланована саме в національно-патріотичному спрямуванні і традиціях закладу.

           Для досягнення педагогічної мети, яка висловлена у власній методичній темі: «ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ У ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ» , над якою  працював у 2020-2021 н.р. Завдяки тісній співпраці з педагогічним та учнівським колективами закладу, органом учнівського самоврядування, БДЮТ, селищною радою, благодійними і громадськими організаціями та держустановами мною було реалізовано майже усі заплановані заходи.

      Крім того, згідно Методичних рекомендацій з питань організації виховного процесу в закладах освіти у 2020-2021 н.р.протягом року значна увага приділялася профілактиці булінгу в закладі.

 

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

           Медичне обслуговування учнів та працівників Опорного закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра Кучерук О.С., яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі Тиврівської районної лікарні учні закладу проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку - 264 учнів.

У вересні 2020 року учні закладу були розподілені на групи здоров'я та поставлені на диспансерний облік, про що видано відповідний наказ по школі від 01.09.2020 № 23 «Про розподіл учнів за медичними групами для організації занять фізичною культурою з ними».

 

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2020/2021 навчального року:

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

284

57,5%

136

27,5%

54

10,9%

17

3,4%

 

 

    З метою збереження  здоров’я учнів директором проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

         Вчителі закладу щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком: вчителі -  один раз на рік, кухарі – два рази на рік.

         На даний час 18 учителів та 5 працівників обслуговуючого персоналу  вакциновано від COVID-19.

 

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

            Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по Опорному закладі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі заступника директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М., сплановані заходи.

           На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

 

 

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. У закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

 

10. Фінансово-господарська діяльність

    Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

 

 

    Джерелами фінансування є:

·                                           кошти відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Тиврівської селищної ради

·                                           благодійні внески батьків;

·                                           благодійні внески фізичних осіб.

 

8

 

 

    У 2020/2021 навчальному році за бюджетні кошти і додаткові кошти які виділялися сесією районної ради та сесією селищної ради;

·     відремонтовано сходи до корпусу перших класів;

·    зроблено відмостку біля опор переходу до перших класів;

·        зроблено капітальний ремонт коридору біля кабінету образотворчого мистецтва;

·        проведено ремонт сходів на другий етаж;

·        змонтовано в двох класах підвісні стелі (амстронги);

·        замінено 64 лампи освітлення по кабінетах і коридорах;

·        проведено поточний ремонт в медпункті;

·        замінено системо водопостачання у внутрішніх вбиральнях;

·        закуплено за гроші спонсорів 3 м’яких куточки та придбано нову воздушну гвинтівку;

·        виплачується стипендія для кращих учнів та спортсменів школи (у ІІ семестрі стипендія на суму 3000 тис. грн. отримало 22 учні);

·        замінено 64 діодних ламп в спортивному залі;

·        змонтовано нову лавку на подвір’ї школи на суму 8 тис.грн.

·        завдячуючи депутатському корпусі Тиврівської селищної ради придбано оргтехніку в учительську та здійснюється підвіз учнів по Тиврові.

 

План роботи по ремонту закладу на літо

1.     Провести поточний ремонт спортзалу.

2.     Відремонтувати відмостку на території внутрішнього двору.

3.     Поштукатурити фундамент школи на кутку зі сторони костелу.

4.     Провести поточний ремонт кабінету «Захист України».

5.     Провести капітальний ремонт біля актового залу.

6.     Провести капітальний ремонт опалювального пункту.

7.     Замінити лампи освітлення в чотирьох навчальних класах.

8.     Заплановано поточні ремонти класних кімнат, роздягалень, косметичний ремонт в ПРУ.

9.     Замінити лінолеум на другому поверсі;

10. Провести ремонт спортивного майданчика;

11. Замінити електропроводку на другому поверсі та в їдільні.

 

11. Управлінська діяльність

          Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи закладу, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація закладу приймає колегіально.

    Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

·        підготовка конкурентоспроможних випускників;

·        створення конкурентоздатного освітнього середовища;

·        використання комп’ютерної мережі Інтернет;

·        створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

·        соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.

         Хочу висловити вдячність нашим меценатам: Робакідзе Світлані Василівні та Зурабію Кайсеровичу, Гончарук Олені Михайлівні та Руслану Миколайовичу.

 

         Завдяки підтримці і турботі  нашого керівництва та меценатів  педагогічний колектив та адміністрація Опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів смт Тиврів Тиврівської селищної ради має можливість втілювати в життя запроваджену Міністерством освіти освітню реформу. Ті вимоги, які ставить перед нами час і уряд, вимагають від освітян швидко й ефективно включатися в новітні освітні процеси. Для цього потрібні не лише зусилля педагогічних працівників, а й всієї громадськості нашого селища.

         Щиро дякуємо кожному, хто небайдужий до долі нашого закладу та наших учнів. Кожному, хто розуміє, що діти це майбутнє нашої держави.       І всі ми відповідаємо за те, яким воно буде. Тож закликаю громаду селища бути активними учасниками життя нашої закладу, допомагати словом і ділом.

 

На цьому звіт закінчено.

 

Звіт директора

перед громадскістю

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів смт Тиврів

за 2019-2020 навчальний рік 

 

          У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

          Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

1864 рік

Директор школи

Мельник Петро Віталійович

Освіта: вища, за фахом учитель англійської мови.

Заклад очолюю з 20 грудня 2004 року.

Контингент учнів

На кінець 2019/2020 навчального року у 22 класах навчається 494 учні, з них 1 – 4 класів – 205 учнів, 5 – 9 класів – 235 учнів, 10 – 11 класів – 54 учні.  Випускників 9 класу – 29 учнів, випускників 11 класу – 24 учнів, з них претендентів на нагородження золотою медаллю - 2 учні (Клочак Сергій, Байзан Владислав).

Мова навчання

Українська мова

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснювався у 10-А з історичним профілем (16 учнів), 10-Б класі за філологічним профілем (14 учнів), в 11 класі – з філологічним профілем (24 учнів).

 

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 50 педагогів                      (7 сумісників), з них 47 мають вищу освіту, 3 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 28 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 10 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 6 вчителі, категорію „спеціаліст” – 4 вчителя. Звання «учитель-методист» -               5 чоловік, звання «старший учитель» - 8 чоловік.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2019/2020 навчального року  було  забезпечено 205 учнів початкових класів та 13 дітей пільгових категорій – 49% від загальної кількості учнів школи.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної реалізуватись в євроінтегрованому соціумі».

В цьому навчальному році школа виборола 29 призових місць в предметних  районних олімпіадах.

5 місць в ІІІ турі обласних олімпіадах:

-        учень 11 класу Клочак Сергій

І місце - з математики;

ІІ місце - з інформатики;

ІІ місце – з астрономії.

ІІІ місце -  з  інформаційних технологій;

Підготував учня учитель фізики та інформатики                   Клочак В.В.

-        учень 9 класу Кирилюк Микола

ІІІ місце з історії

Підготував учня учитель історії Гончарук О.М.

У номінації історія, конкурсу «Об’єднаймося ж брати мої», ІІІ місце в області вибороли учениці 9 класу Семко Ульяна та Сікора Анна. В обласному конкурсі «Незабуті імена»            ІІІ місця вибороли учні 9 класу Гусак Олександ та Спасенюк Яна.

Третій рік поспіль школа виборола ІІ командне місце в районних та обласних предметних олімпіадах.

Команда учнів Тиврівського району виборола ІІ місце в обласних предметних олімпіадах серед 27-ми районів Вінницької області.

Найкращих результатів серед вчителів досягли:          Клочак В.В. (10 перемог в районних, 4 в обласних предметних олімпіадах), Гончарук О.М.(1 місце в районній, 1 в обласній та 4 в обласних конкурсах),                 Власюк І.В.  (4 місця в районних олімпіадах),                 Пшеничнюк М.П. (2 місця в районних предметних олімпіадах та 2 в районних конкурсах ім. П.Яцика та            Т. Шевченка), Вітюк Л.М. (1 місце в районній предметній олімпіаді та 4 місця в районних конкурсах ім. П.Яцика та            Т. Шевченка). Також по 2 призери районних предметних олімпіадах підготовили: Бучинська Г.Е., Котовська Г.І.

Як завжди ми потужно виступили в спортивній спартакіаді, зайняли І місце серед шкіл І-ІІІ ступенів району (вчителі фізкультури Власюк І.В., Безуглий О.В.).

Команда в складі: Романського Ярослава 10-А клас, Лахманюка Олександра 11 клас, Баурчулу Олега 11 клас, Карука Олександра 11 клас – 5 лютого 2020 року стали чемпіонами обласних змагань зі стрітболу серед 27-ми районів Вінницької області.

Теренери: Романський В.В., Мельник П.В.

Команда в складі: Романського Ярослава 10-А клас, Лахманюка Олександра 11 клас, Баурчулу Олега 11 клас, Карука Олександра 11 клас, Юрця Дениса 11 клас, Бєлого Дмитра 9 клас, Самофала Максима 10-А клас, Іваннікова Євгена 7-А клас, Філатова Костянтина 7-А клас та студента ІІІ курсу Тиврівського ліцею-інтернату Кирилюка Максима – 25 лютого 2020 року стали чемпіонами обласних змагань з баскетболу серед 27-ми районів Вінницької області.

Теренери: Романський В.В., Мельник П.В.

Команда з баскетболу (юнаки 2004-2005р.н.) вибороли           ІІІ місце в обласних змаганнях у м. Іллінці (Тренер: Романський В.В.).

Футбольна команда школи (юнаки) ввійшла до фіналу обласних змагань серед 27-ми районів області.

Вагомих результатів в різноманітних музичних конкурсах обласного та Всеукраїнського рівня досягли такі учні: Бучинська Богдана, Бабаханян Авак, Поворознюк Ольга, Муляр Владислава, Жовмір Аріна, Надкринична Аліна, Кирилюк Микола, Плаксійчук Вікторія та інші.

Гурткова робота

У школі працює 11 гуртків:

Секції з баскетболу, волейболу, футболу, тхеквандо, настільного тенісу, шашок, стрільби та акробатики.

Підвіз учнів

та вчителів

Підвіз 67 учнів здійснюється шкільним автобусом з сіл Довгополівка, Кліщів, Пилява та Шершні. Також 80 учнів підводиться з віддалених районів смт Тиврів (Пенжарівка, Логанська гора, РЕС).

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 38 навчальних кабінетів, 2   комп’ютерних класи (35 ПК), спортивна зала, спортивний майданчик, 2 майстерні, їдальня, актова зала та баскетбольний майданчик.

Бібліотечний фонд налічує 37000 примірників художньої та навчальної літератури.

3. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Тиврівськоїрайонної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

    У 2019/2020 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; педагогічних працівників - 50; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 21.

    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників.

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

    Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

    Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

 

 

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-   вивчати професійні якості вчителя;

-   враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

-   неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-   максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

-   створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

-    

    Звіт про атестацію вчителів

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

1

5

9

І

 

1

 

ІІ

 

 

 

Спеціаліст

 

 

 

Учитель-методист

 

1

 

Старший учитель

 

1

 

 

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

-   формування ключових компетенцій (18%);

-   моніторинг якості освітньої діяльності (27%);

-   впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи (20%);

-   самоосвітня діяльність педагога (15%);

-   залучення кадрів до творчої роботи (15%);

-   психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності (14%).

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

 

4. Методична робота

   У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної реалізуватись у євро інтегрованому соціумі».

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Випускний 11 клас – клас філологічного профілю. Разом із тим усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

    На реалізацію поставленої мети створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології; продовжено навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього», організовано роботу проекту, створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою. Навчання проводить вчитель фізики та інформатики Клочак В.В.

    У навчальному закладі функціонує 2 комп’ютерних класи, де встановлено 11 комп’ютерів 2006 року та 7 комп’ютерів 2017 року. Усього в закладі 35 комп’ютерів, 14 з яких підлягають ремонту.  Усі ці комп’ютери підключені до мережі Інтернет.

У школі вісім принтерів, три ксерокси, чотири мультимедійних комплекти. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет.

        Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби тощо, сторінка з історії школи, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється інженером – електроніком  Бондарем О.Д. та вчителем математики – інформатики Любченко О.М.

          В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи (відповідальна заступник директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М.) яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.

    На початку навчального року було видано наказ по школі від 31.08.2019   № 191 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році».

          З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователів груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

          Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури,  організаційно-методичний супровід створення авторських програм вчителями, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями.

          Велика увага приділяється  роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального складається заявка на для проходження вчителями курсів з основного предмета  і вчителів, які працюють не за фахом або викладають декілька предметів.  У 2019/2020 навчальному році згідно графіка (ВАНО)  педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія безперервної освіти»:

          Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів.

          Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою.

У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду.

Не біло учасників МАН, не всі шкільні методичні об’єднання працювали ефективно.

 

 

 

5. Навчальна діяльність учнів

    У 2019/2020 навчальному році навчання завершили 494 учнів у 22 класах, середня наповнюваність класів 22 учнів, функціонували 5 груп продовженого дня. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання та перехід до Тиврівського ліцею інтернату поглибленої підготовки в галузі науки.

 

    У 2019/2020 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку

·        в 1 класі – 35 хвилин;

·        в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

·        в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

 

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

 

    Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

 

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень (65 відмінників, що становить 15%).

Навчальні досягнення учнів за результатами І, ІІ семестрів,  річного оцінювання та державної підсумкової атестації: на кінець                            2019/2020 навчального року  в школі навчається  494 учнів, з них:  1-4 класи – 205 учнів, 5-9 класи - 235 учнів, 10-11 класи – 54 учні.

          Якісний показник по класах за 2017/2018 навчальний рік становить 57,3%.

 

 

Класи

Якісний показник

3-ті

72,5%

4-ті

75,6%

Середнє значення

74,1%

5-ті

71,1%

6-ті

47,5%

7-ті

44,9%

8-ті

29,15%

9

41,4%

Середнє значення

34,3%

10-ті

44,2%

11

33,3%

Середнє значення

38,75%

 

 

6. Виховна робота

Уся виховна робота у ІІ семестрі й у 2019/2020 навчальному році в цілому планувалася й реалізувалася на основі  Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенції про права дитини»,  Концепції «Нова українська школа»,  «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку освіти», «Декларації прав дитини», «Концепції національно-патріотичного виховання»,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», та інших нормативно-правових документах про школу й виховання.

           Вся робота класного керівника та всіх педагогів закладу спрямована на формування загальнокультурних і національних цінностей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. В основу виховного процесу школи покладена виховна «Формування національно свідомого громадянина, патріота, захисника Батьківщини, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями та рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію, а також діяльність на благо рідної держави".

          Проблеми, що стояли перед класними керівниками, стосувалися згуртування дитячого колективу, формування активної громадянської позиції учня, формування творчої особистості, розвитку її здібностей, формування творчого потенціалу морально цілісної особистості, аналізу та діагностики у роботі класного керівника, інтерактивних форм й методів роботи.  Їх вирішення ґрунтувалося на реалізації ідеї комплексного підходу до виховного процесу.

          Протягом ІІ семестру були вивчені й проаналізовані такі напрямки роботи: художньо-естетичне виховання (наказ від 10.06.2020 року №   ),    робота з батьками (виступ й обговорення на нараді класних керівників), запобігання дитячого травматизму (наказ від 25.05.2020 № ), робота школи із соціального захисту дітей (наказ від 25.05. 2020 № ).

         Методичне об’єднання класних керівників у ІІ семестрі 2019/2020 навчального року  вирішувало такі методичні проблеми: «Роль класного

керівника у формуванні морально-етичного простору» (протокол від 11.02.2020 № 3), «Виховна система школи й класу – сучасний підхід до виховання» (протокол від 11.02.2020 № 3), «Шляхи підвищення якості соціалізації школярів у новому навчальному році» (протокол від 29.05.2020 № 4).

              Методичне об’єднання класних керівників працювало над вдосконаленням своєї роботи, сприяло професійному зростанню особистості педагога, стимулювало творчість класного керівника, підвищувало його роль і авторитет. Велику увагу було приділено втіленню в роботу  класного керівника проектних технологій та форм соціалізації школярів на уроках та в позаурочній діяльності. Але у поточному навчальному році лише чотири класних керівники (Бушуєва Л.В., Кузьмич І.М., Вітюк Л.М., Саприга О.О.) поділилися досвідом своєї роботи щодо реалізації важливих для класного колективу проблем – художньо-естетичного та національно-патріотичне виховання.

В умовах карантину всі  класні  керівники виконували  інформаційну місію. У кожній паралелі на Google Диску було створено папку «Виховна робота». Всі класні керівники щотижня поновлювали цікавинками: віртуальні екскурсії, віртуальні ігри, тестування, хвилинки здоров’я. У соціальній мережі Фейсбук на сторінці загальноосвітньої школи були проведено ряд онлайн-заходів та челенджів: «До Дня Землі», «Великоднє диво», «Чорнобильські дзвони», «До дня примирення»  «День матері», «День вишиванки», «Шкільний олімп», «Останній дзвоник». Слід відмітити найактивніших класних керівників Бушуєву Л.В., Кузьмич І.М., Тригубу С.Л., Ткачук О.С., Франко Т.В., Плащову Н.В., Гончарук О.Ф.. Решта класних керівників виховні години провели  згідно виховному плану на високому фаховому рівні.

              Класні керівники Вітюк Л.М., Кузьмич І.М., Бушуєва Л.В. ділилися досвідом виховної роботи, розмістивши свої наробки на сайтах інтернету.

            Контроль за станом виховної роботи здійснювався у формі наказів, індивідуальних бесід, виступів та обговорень на нарадах різних рівнів (онлайн наради у групі Viber), на онлайн-засіданні методичного об’єднання класних керівників. 

         Формуючи ціннісне ставлення учнів до себе, родини, держави, у школі здійснювалося національно-патріотичне, правове й превентивне виховання. У 2019/2020 навчальному році учнів, що потребують внутрішкільного контролю, тобто підвищеної психологічної та педагогічної уваги, немає. Але є три сім’ї (Філатові О., Кішларь О., Косулі О), що опинилися у складних життєвих обставинах. За дітьми із цих сімей закріплені громадські вихователі, спланована  й проведена індивідуальна робота, про що свідчать звіти, подані класними керівниками. 

          Проблеми превентивного й правового виховання розглянуті на класних й загальношкільних батьківських зборах та засіданні Ради профілактики правопорушень (протоколи № 1-7 протягом навчального року).

          Багато уваги протягом семестру приділялося безпеці життєдіяльності учнів. Питання покращення роботи  цього напрямку розглядалося на нарадах при директору школи та заступнику директора з виховної роботи, на класних

та загальношкільних батьківських зборах. Класні керівники 1-11 класів постійно проводять профілактичні бесіди, про що свідчать записи у класних

журналах, учнівських щоденниках та індивідуальних пам’ятках для учнів та батьків (в умовах карантину – дистанційно).

          Здійснюючи екологічне виховання та формуючи ціннісне ставлення до природи, школярі 1-11 класів взяли  участь у двомісячнику «За чисте довкілля». Це були практичні господарчі форми роботи, що здійснювалися дистанційно в домашніх умовах.  

          На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи, виявлення підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів різних рівнів — від місцевих до міжнародних.

Конкурсна діяльність відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку вольових, комунікативних якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей.

Наші учні є учасниками Обласного конкурсу «Зіркова мрія-2020» Богдана Бучинська (І місце у номінації «Вокал»), Карпусь Аліна (І місце у номінації «Вокал»), Плаксійчук Вікторія (Гран-прі у номінації «Художнє читання».

Як свідчить досвід, останнім часом все більше учнів прагнуть розвинути свої здібності з музики та співів. Саприга О.О. на високому методичному рівні організовує цю роботу. Під її керівництвом працює гурток хорового співу, а також заняття  вокалом. В школі створено ансамбль в якому задіяні учні початкових класів, ансамбель «Козачата» отримав нагороду на районному етапі «Зіркової мрії – 2020».

            У шкільній медіатеці працювала виставка документальної й художньої літератури, присвячена річниці Т. Шевченка .

           У 2019/ 2020 навчальному році на належному рівні здійснювалася робота з батьківською громадськістю. Активно співпрацюють із батьками учнів класні керівники Франко Т.В.., Мокрицька Т.С., Клочак В.В., Вітюк Л.М., Бушуєва Л.В. Слід зазначити, що ці класні керівники багато уваги приділяють сім’ям, що опинилися у скрутній ситуації, та учням, чиї батьки не завжди достатньо займаються  вихованням своїх дітей. Щоб активізувати цю роботу, адміністрація школи тісно співпрацює із психологічною службою відділу освіти та Центру інклюзивної освіти, відділом сім’ї та молоді, виконкомом селищної ради. Члени батьківського активу, який очолює Гавриш К.А.., брали активну участь у організації й проведенні загальношкільних батьківських зборів, в проведенні поточного ремонту, у вирішенні нагальних шкільних проблем. 

          Недоліком у вихованні школярів сьогодні є недостатня робота з підвищення моральності й культури поведінки учнів у школі й за її межами. Більшість учнів 5-11 класів потребують формування міжособистісних стосунків. У багатьох дітей не сформоване правильне розуміння культури зовнішнього вигляду, який відповідав би їх віковим особливостям. Деякі підлітки мають низький рівень культури поведінки в громадських місцях. Вирішення цієї проблеми, зокрема соціалізації вихованців, повинно у новому навчальному році стати для педколективу, батьків та громадськості пріоритетним у наступному навчальному році.  У січні 2020 року  проаналізоване питання відвідування учнями школи. За результатами дослідження основними поважними причинами пропусків занять є хвороби учнів, участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, чергуванні. Але поряд з ними є й ті, що пояснюються низькою мотивацією навчання, слабким або взагалі відсутнім контролем з боку батьків, недостатнім конролем з боку класних керівників та формальним ставленням до цієї проблеми членів педколективу. Також це показник  недостатньої індивідуальної роботи з учнями та їх батьками. 

 

7. Педагогічно-організаторська робота

Оскільки основною метою виховної діяльності школи є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави, а також згідно Методичних рекомендацій Інституту модернізації змісту освіти з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 навчальному роціосновним документом щодо національно-патріотичного  виховання  підростаючого  покоління  є  Стратегія  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,  затверджена  Указом  Президента України  від  13.10.2015  р.  № 580/2015., виховна робота школи, і відповідно діяльність педагога-організатора, розпланована саме в національно-патріотичному спрямуванні і традиціях школи.

           Для досягнення своєї педагогічної мети, яка висловлена у власній методичній темі: «ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ У ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ» , над якою я працювала у 2019-2020н.р..Завдяки тісній співпраці з педагогічним та учнівським колективами школи, органом учнівського самоврядування, БДЮТ, селищною радою, благодійними і громадськими організаціями та держустановами мною було реалізовано майже усі заплановані заходи (звіт про виконану роботу додається).

      Крім того, згідно Методичних рекомендацій з питань організації виховного процесу в закладах освіти у 2019-2020н.р.протягом року значна увага приділялася профілактиці булінгу у школі.

 

Вересень

З метою розвитку активної соціальної і громадянської поведінки було організовано та проведено:

-збори учнів 5-7 та 8-11 класів (окремо)

- З метою розвитку лідерських та організаторських навичків учнів школи повністю змінено керівний апарат УС - Парламент учнівського самоврядування, проведено Вибори Президента школи. Із трьох кандидатів, які брали участь в президентських перегонах, перемогу отримала учениця 10-А класу Плаксійчук вікторія.

- Надано допомогу в плануванні та організації діяльності УС.

- Надано допомогу  в плануванні та організації дозвілля учнів початкових класів.

- З метою пропаганди здорового способу життя організовано та проведено

-        лінійку відкриття Олімпійського тижня,

-        «Малі Олімпійські ігри»

-        відпочинок на природі« Туристичнастежина» (до Дня туризму),

-        - організовано поїздку до Аквапарку м. Вінниця

-        на базі 7-А класу організовано та реалізовано проект «Ми обираємо здоров`я» (за який. до речі, мене та учнів даного класу нагороджено грамотою Управління освіти Тиврівської райдержадміністрації)

- З метою ознайомлення учнів школи з цікавими місцями України організовано екскурсійну поїздку до Архітектурного комплексу м. Буки

          Жовтень

Організовано та проведено місячник благодійних справ, а саме:

- Акція «Не забуваймо наших вчителів» (вітання учителів –пенсіонерів)

- День Вчителя – День самоврядування (Концертна програматасвяткова зустріч-лінійка для учителівбула підготовлена силами УС, організаторами якої були  Плаксійчук В. та Кущ Софія, а також головами класів були підготовлені вітання вчителів по класах та проведення уроків замість учителів)

- Благодійна акція «5 картоплин» - зібрано 520 кг картоплі (найактивніші класи: 5-А (84 кг), 8-Б (50,2 кг), 11 кл (42,5 кг), 3-Б (43,1кг)

- До Дня захисника Вітчизниорганізовано:

- за моїм авторським сценарієм організовано  «Посвяту в козаки» (для чоловіків-працівників школи)

- благодійну акцію «Зі святом, дорогі захисники!» під час якої зібрано 10 ящиків подарунків для бійців і передано через громадську благодійну організацію «Мольфар» на передову. Найактивніші класи (5-А -14 пакунків, 8-А – 6 пакунків, 6-А – 5 пакунків, 9-Б та 7-А по 4 пак.)

- надано допомогу представникам УС у підготовці до участі у районному форумі волонтерського руху «Ми - українці» ( а саме створенні презентації та виступу про волонтерський рух в нашій школі), а також у зустрічі з представниками громадської благодійної організації «Мольфар», під час якої учні школи були нагороджені грамотою за активну участь у волонтерському русі

- В рамках проекту «Герої сьогодення» учнями 7-А класу продовжується робота по збору матеріалів про земляків-атовців

-З метою популяризації нашого містечка з моєї ініціативи та за моїми ідеями було організовано та проведено районний фестиваль «КАРТОПЛЯФЕСТ», для участі в якому мною було підготовлено виступ гурту (до складу якого входили учителі, техпрацівники та учні школи), а також виставлено світлицю (за що мене та колектив школи було нагороджено грамотою Голови ТиврівськоїРайдержадміністрації).

- з метою розвитку фантазії, творчої уяви та естетичного смаку учнів було проведено виставку поробок з природніх матеріалів «Дари Осені», в якій взяли участь 4-А кл ( 7 композицій), 5-А (5 композ.), 6-Б,  7-Б та 11 класи підготували по 1 - колективній композиції від класу.

- З метою вивчення традицій країн Європи та на численні прохання учнів школи силами УС організовано та проведено вечір відпочинку  «Хелловін»

- З метою забезпечення цікавого та корисного для здоров`я відпочинку дітей мною було організовано поїздку для учнів 3-7 класів до Аквапарку м. Вінниця.

          Листопад

Протягом листопада весь колектив школи готувався до 155 річниці з Дня її заснування. До цієї дати силами працівників та учнів школи під моїм керівництвом було виготовлено чимало декорацій та фотозон для святкового оформлення школи.

- До Дня народження школи організовано та проведено:

- Проведено огляди художньої самодіяльності з метою відкриття нових талантів та відбору найяскравіших з них для концертної програми до Дня народження школи. (Участь в оглядах взяли 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-Б, 5-А, 6-Б, 7-А, 7-Б  та 10-ті  класи)

-  2 концертних програми для 2-5 та 5-11 класів,

«Країну майстрів» (майстер-класи від УС, виставка ручної творчості школярів та конкурси вітальних плакатів ( участь взяли 1-10-ті класи)

- із залученням БДЮТ проведено розважальні програми по паралелях для учнів 1-7 класів та 8-11 класів

для вчительського колективу, техпрацівників та учителів, що знаходяться на заслуженому відпочинку мною було організовано та проведено свято «У колі шкільної родини»

Крім того, в листопаді:

- Організовано участь учнів школи у написанні всеукраїнського диктанту до Дня української писемності та мови

- До Дня Свободи і Гідності організовано та проведено тематичну лінійку

 

Грудень

-З метою правової освіти школярів було організовано та проведено Тиждень правових знань, під час якого я підготувала та провела:

-«Турніри юних правознавців» для учнів 7-А класу,

- з метою запобігання булінгу в школі мною було проведено тренінги(для батьків учнів 7-А класу, для учнів 7-А класу та для членів Учнівського Парламенту) на тему «Булінг в шкільному середовищі та шляхи вирішення цієї проблеми»

До Дня  української хустки мною організовано флешмоб «Українська хустка – краса і оберіг» (Вперше в Україні (09.12.2019 р) запровадили День української хустки.)

- До Дня благодійництва (День св.. Миколая) та Новорічних свят організовано та проведено вже традиційні у школі благодійні акції «Солодких свят вам, дорогі захисники!» та «Миколай у гості йде!» (збір іграшок для дітей будинку сиріт)

- З метою пропаганди збереження ялинок проведено виставку ялинок та новорічних композицій  виготовлених власноруч з підручного матеріалу

Традиційно до зустрічі Нового рокумною було організовано:

«Майстерню веселих гномів» (які виготовляли новорічні декорації для святкового оформлення актової зали та школи до Новорічних свят, а також створено декілька фотозон. За кошти зібрані на подарунок школі УС було придбано штучну ялинку для святкового декору вестибюлю школи)

за моїми авторськими сценаріями було організовано та проведено Новорічне свято для учнів 7-11 класів, а також окреме свято для учнів 7-А класу

- На базі 7-А класу організовано Щедрувальнугрупу для вітання з Новорічними святами мешканців Тиврова

Січень

-Традиційно у січні з метою вивчення звичаїв і традицій нашого народу для учнів 4-5 класів мною організовано та проведено  народознавче свято «Щедрий вечір - добрий вечір» та для учнів 6-7 класів «Звичаї мого народу»

 - До Дня соборності України організовано та проведено:

- традиційну конкурсну гру «Ігри патріотів» між учнями 5-6 та 7-8 класів

- Новинкою став Флешмоб «Україна – це Ми»

- До Дня пам`яті Д. Леонтовича (видатного композитора, який проживав і творив в Тиврові) з моєї ініціативи спільно з муз керівником школи Сапригою О.О. було організовано і відзнято мною на відео великий ( у якому було задіяно близько 200 учнів школи)флешмобвиконання відомого на весь світ «Щедрика». Відео розміщено у Фейсбук.

З метою виховання милосердного ставлення до «братів наших менших» для учнів початкових класів було організовано екологічний експрес «Годівничка», а також проведено конкурс малюнка «Мій домашній улюбленець»

Лютий

У зв’язку  з карантином багато запланованих на лютий-місяць заходів було відмінено, але все ж таки мені вдалося підготувати і провести :

 - тематичну лінійку до Дня рідної мови (з учнями 7-А класу), а також флешмоб «Моя найкраща в світі українська мова», в якому було задіяно близько 100 учнів школи різних класів;

- до Дня Гімну України флешмоб з виконання Гімну України усіма класами школи (один із відеозаписів виконання Гімну учнями 7-А класу завантажено у Фейсбук)

грандіозне дводенне свято-ярмарок «Масниця у гості йде»

- на базі учнів 7-А класу проведено тренінг «Шлях до успіху» та батьківський всеобуч (для батьків учнів цього ж класу)у формі тренінгу «Як допомогти дитині стати успішною»

Березень

- До Міжнародного жіночого дня була підготовлена, але, на жаль, у зв`язку з карантином, не презентована святковаконцертна програма «Ваша Величність – Жінка!»

До Дня пам`яті Шевченка на базі 7-А класу мною проведено конкурс худ. читання творів Шевченка  (переможець БабаханянАвак) (відеозапис конкурсу завантажено у Фейсбук)

 

ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

(з 12.03. по 29.05)

- З метою забезпечення цікавого і корисного дозвілля учнів під час карантину було організоване дистанційне виховання і розваги для учнів школи.

Перше, що було зроблено для дистанційної виховної роботи – для спілкування з членами Парламенту школи будо створено групу у Вайбері, для спілкування з учнями школи та їхніми батьками - створено у соцмережіФейсбукгрупу УС «В режимі онлайн!», у якій щотижня висвітлювалися плани та підсумки роботи , матеріали (щодня) флешмобів, челенджів, марафонів.

УСІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МОЮ РОБОТУ, МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ НА САЙТІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«В РЕЖИМІ ОНЛАЙН» та у ГРУПІ «ЗАГАЛЬНООСТВІТНЯ ШКОЛА смт ТИВРІВ» ТА ІНШИХ ГРУПАХ НАШОГО РАЙОНУ У ФЕЙСБУЦІ!

 

КВІТЕНЬ

1. До Дня сміху:

 - «Твоя посмішка найкраща!» -челендж. (Мною створено відео із фото учнів школи на цю ж тему)

- «Не страшний нам вірус цей!» - конкурс на найсмішнішу маску від коронавірусу!

Конкурс на найсмішніше фото, відео чи підпис до фото.

 

2. До Дня дитячої книги (02.04)

-підібрано та висвітлено на у зазначеній вищі групі чимало цікавого матеріалу про історію виникнення книги, підбірка сучасних нових цікавих книг для дітей різного віку, поради як навчитися швидко читати та інше згідно тематики

- фотофлешмоб «Моя улюблена дитяча книжка» )  узагальнено в спільне відео «А ми любимо читати», яке висвітлене на сайті Учнівського самоврядування «В режимі онлайн!» та інших групах у Фейсбуці.

 

 3. До Дня здоров`я організовано такі онлайн-Проект«МИ обираємо здоров`я», складовими якого є:

      1.   мною підібрано та висвітлено на сайті УС «В режимі онлайн!» та інших групах у Фейсбуці матеріали, які стосуються здорового способу життя:

-режим дня школяра під час карантину;

- правильне здорове харчування;

- вправи для ранкової гімнастики;

- правильний питтєвий режим;

- таблиця порівняння маси й зросту;

- як цікаво та з користю для здоров`я провести час на карантині;

- як зберегти зір

- і багато іншої цікавої інформації, що стосується здоров`я!

       2.  Спільно з УС та класними керівниками організовано:

спортивний марафон «СПОРТ – ЦЕ ЗДОРОВ`Я!», відео та фото яких оформлено у 6 узагальнених відео; в ньому взяли участь більше 60 дітей з різних класів)

конкурс «Майстер-шеф» на тему  «Мій здоровий сніданок!» (фото, рецепти, відео приготування….) ;

«Черлідинг – це круто!», заочний відео-конкурс на  капітана шкільної команди з черлідингу, (в якому потрібно продемонструвати невеличкий спортивний танок до 1,5 хв)

 

4. Організовано  проєкт  "Великоднє диво", в рамках якого було здійснено таку роботу:

      1.   підібрано та висвітлено у групі УС «В режимі онлайн!» та інших групах у Фейсбуці матеріали, які стосуються теми тижня в таких рубриках:

- «По-секрету всьому світу» (Що означає слово «Пасха»? , «Звідки пішов звичай випікати паску на Великдень»)

- Рубрика «Це-цікавенько!» (Як? Де? Коли? і Для чого ? народилась писанка?, Історія писанки)

- Рубрика «Наші традиції» ( Що означають таємні знаки-символи, які пишуть на писанці?)

- Рубрика «Круті ідеї для творчості» (Майстер-клас по виготовленню писанки від тиврівської майстрині Олімчук А.І.,   Мега-круті ідеї по декоруванню великодніх яєць,  Космічні та мраморні крашанки)

- рубрика «Перевірено на собі!» 

- Рубрика «Віртуальні подорожі»  (3-D подорож до гробу Господнього у Єрусалимі)

- Рубрика «Для малят»  (Мультфільми про Великдень)

- і багато іншої цікавої інформації, що стосується Великодня!

(Посилання на ці матеріали: https://www.youtube.com/watch?v=IbbJ6VpndhI&fbclid=IwAR3nkLLEyjQy-yymV_OPjNaq7A-kGmC0gz1uXahqvCLEKt-Lkc-9VcX7nuQ

https://www.youtube.com/watch?v=b-zRfjl02CM&fbclid=IwAR0buFH-QhkCPJ7P14jyflff5mI2eUHZVcY9FJoWEnLpz6e5dupASFOntRk

https://www.youtube.com/watch?v=Fz7qX_G1UKc&fbclid=IwAR3slMwihyvT7nVoY7tSp3gGQ2rvFb6VNp282sFiqrkBTxMys8TeaiJNwpY

https://www.youtube.com/watch?v=HW5eckQAc3Q)

       2.  Спільно з УС та класними керівниками організовано

челлендж «Моя писанка найкраща», відео та фото яких оформлено в  узагальнене відео ( взяли участь більше 80 дітей з різних класів);

-конкурс «Майстер-шеф» на тему  «Таємний рецепт паски моєї родини» (фото, рецепти, відео приготування….);

- челлендж«А мій кошичок найкращий! » (конкурс на краще декорування Великоднього кошика

- «Диво-писанка» - Конкурс ручної творчості до Великодня:

- виготовлення та декорування писанки з інших матеріалів.

- «Великодній янгол» - виготовлення янгола з підручних матеріалів

      - мною створено відеоряд «Великоднє диво Тиврівщини» із поданих учнями школи фото відповідної тематики

 

ДЕКАДА ПРИУРОЧЕНУ ДНЮ ЗЕМЛІ(22-30.04)

Згідно плану роботи мною спільно з ЗДВР Бучинською Г.А. та класними керівниками було організовано та реалізовано такі заходи:

Онлайн-виставка плакатів соціальної реклами відповідної тематики.

(З дитячих малюнків, фото та коллажівбуло створено мною 2 відеоряди на тему  «Збережемо рідну Землю», «Земля – наш рідний дім, будь дбайливим господарем у нім!», «Природа просить допомоги!» )

- організовано запис Відеозвернень учнями школи  (короткі відео звернення-заклики, вірші, пісні інші форми екологічної пропаганди, протипожежної тематики «Збережи ліс та його мешканців»)  близько 20 відеозвернень

- «Красо України – Поділля» (створено відеоряд з фото краєвидів Тиврівщини) - 

- «Дива навколо нас» (незвичайні фото природи );

конкурс «Від відходів до витворів мистецтва» (створення дизайнерських поробок з відходних матеріалів (пляшки, кришечки, шини від коліс і все таке інше)

«Від відходів до доходів!» - екологічна акція правильного сортування сміття.

 - Мною написана стаття-звернення до мешканців, депутатів С/Р та голови СР Тиврова та поширена у мережі ФБ у місцевих групах.

- «Наші домашні улюбленці»

- У цій рубриці було чимало матеріалу висвітлено самими дітьми чи їхніми батьками у вигляді фотоколлажів, міні-відео дресирування домашніх тварин;

- мною створено відеоряд «Наші домашні улюбленці» ( з фото домашніх улюбленців поданих дітьми);

- завантажено чимало цікавої інформації про тварин та природу)

«Чорнобильські дзвони» (Президент школи Плаксійчук Вікторія створила відео-подяку Ліквідаторам ЧАЕС;

-  я, як вчитель Образотворчого Мистецтва створила відеоряд з дитячих робіт на тему «Чорнобиль очима дітей»;

- спільно з учителькою Кузьмич І.М. залучили до висвітлення цієї теми працівника рятувальної служби - тата учнів Тиврівської школи Назарика В.В., (наразі він працює в Чорнобильській зоні (гасить пожежі)), який створив відео про Чорнобильську катастрофу та її наслідки (зрозуміле відео для учнів початкових класів);

- разом з тим поширювали інформаційні матеріали для дітей відповідної тематики з інтернету. 

Запустили екологічний челлендж «Озеленимо планету» (фото насадження кущів, дерев, квітів), в якому активно взяли участь як учні 9,10-а класів, так і початкових класів.

Цікаві відомості про тварин (рослин і т. д.)  (У цій номінації найактивнішу участь взяли учні 1-В класу (17 учнів) (кл.кер. Кузьмич І.М.), які з допомогою батьків відзняли відео на задану тему і завантажили на сторінку школи у ФБ протягом декади).

 

ТРАВЕНЬ

 

ДЕКАДА ПРИУРОЧЕНА 75-РІЧНИЦІ  ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ

Отже, мною створені всі наступні відео і завантажені у Фейсбук, а саме:

 

«ФОТОПАРАД ГЕРОЇВ-ВИЗВОЛИТЕЛІВ»

https://www.facebook.com/100021375220313/videos/o.835626300275290/581018999287269/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1588984675778904

 

ВІДЕОРЯД "З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!" - ВІД УЧНІВ ТИВРІВСЬКОЇ ШКОЛИ

https://www.facebook.com/100021375220313/videos/o.835626300275290/581013635954472/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1588983970374383

 

- "ПРАВДА ПРО ВІЙНУ" - СПІЛЬНИЙ ВІДЕОПРОЄКТ УЧНІВ 7-А ( кл.кер. Бушуєва Л.В.) та 9 класу (кл.кер. Вітюк Л.М.) ЗОШ І-ІІІ ст. смт ТИВРІВ


 -УНІКАЛЬНИЙ ПРОЄКТ "НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ!", 
реалізований учнями ЗОШ І-ІІІ ст. смтТиврів, під керівництвом педагога-організатора школи Бушуєвої Л.В., в пам`ять про героїв ІІ світової, тиврівчан, які не повернулися з війни. (матеріали цього проекту збирались онуками та правнуками наших земляків, полеглих у боях ІІ світової, збиралися протягом тривалого часу і звідусіль: з Краєзнавчого музею, зі старих газет, зі спогадів очевидців та небайдужих родичів і сусідів, одним словом «усім світом». Тому-то й такі цінні ці матеріали).
https://www.facebook.com/100021375220313/videos/579734822749020/

 

- "СПАСИБІ ЗА МИР!" - так називається відеозбірка подяк ветеранам ІІ світової війни та всім полеглим у боях за Батьківщину від щирих дитячих сердець внуків та правнуків славних героїв.

https://www.facebook.com/100021375220313/videos/o.835626300275290/580713902651112/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1588944183889408

 

- Відеовиставка малюнків "НІ - ВІЙНІ!"Здавалося б, яка не дитяча тема "Війна". Але які цікаві і якого глибокого змісту малюнки учнів 1-7класів змонтувала у відеоряд учитель Образотворчого мистецтва Бушуєва Л.В. https://www.facebook.com/100021375220313/videos/580588812663621/

 

- Відеоподяки ветеранам підготували й члени учнівського самоврядування:

 

- Президент школи Плаксійчук Вікторія спільно зі своїми однокласниками , учнями 10-а

https://www.facebook.com/vika.grous.5/videos/536886957200805/UzpfSTEwMDAyMTM3NTIyMDMxMzpWSzo4NjE0MzIyOTQzNjEzNTc/?multi_permalinks=840723219765598&notif_id=1586388459296257&notif_t=feedback_reaction_generic

 

- та Голова Ради старшокласників «Лідер» Кущ Софія спільно з Міністром культури та організації дозвілля школи Чвановою Богданою, а також зі своїми однокласниками, учнями 10-Б класу

https://www.facebook.com/bohgana.chvanova/videos/641592513092120/?multi_permalinks=840723219765598&notif_id=1586388459296257&notif_t=feedback_reaction_generic

 

ДО ДНЯ МАТЕРІ ТА ДНЯ СІМ`Ї

 

- «Батько і мати – два сонця гарячих» -  (відеоряд дитячих відео звернень до своїх найрідніших і найдорожчих людей – матері та батька, змонтовано мною у відео)

- «Мій родовід – моє коріння» - (загальношкільний відеопроєкт запроваджений з метою вивчення свого родоводу учнями школи)

 

ДО ДНЯ ВИШИВАНКИ

 

- Мною створено відеопроєкт учнів 7-А класу про історію та значення вишиванки « Вишиванка – символ України,дзеркало народної душі»

- Також створено відеопроєкт дизайнерських робіт учнів школи «Сучасний одяг з елементами вишивки» - «Вишиванка це модно, стильно, сучасно»

 

ПО ВСІХ ОРГАНІЗОВАНИХ МНОЮ ДИСТАНЦІЙНО ВІДЕО-ЧЕЛЕНДЖАХ, МАРАФОНАХ, ФЛЕШМОБАХ, АКЦІЯХ, ВИСТАВКАХ, КОНКУРСАХ ЩОТИИЖНЯ Я ПІДВОДИЛА ПІДСУМКИ І ВИСВІТЛЮВАЛА ЇХ У ФЕЙСБУЦІ.

 

ШКІЛЬНИЙ ОЛІМП

Мною було створено 3 відеопаради переможців та призерів – учнів нашої школи у таких номінаціях:

- І – Переможці та призери предметних конкурсів та олімпіад;

-ІІ - Активні учасники Учнівського самоврядування, життя школи та Зірки шкільної сцени

- ІІІ – Найактивніші учасники дистанційних заходів «Весна 2020»

 

САМООСВІТА

Крім того, під час карантину я підвищувала свою кваліфікацію шляхом перегляду вебінарів та освітніх сайтів, а саме:

Вебінари:

- «Організація УС в початкових класах»

-  «Онлайн-інструменти для створення навчального відео таскринкастів»

-«Скринкасти, абоформи і методиподачінавчальногоматеріалупід час дистанційногонавчання»

- Практичний путівник платформи «Всеосвіта»

- Особистий професійний блог вчителя

- Ігрові педагогічні прийоми

- Онлайн-інструменти для створеннянавчальнихвідео та скринкастів та інші

Також   опрацьовано:

- відеоредактори MovaviVideo, ІnShotFilmigo для створення відео.

-  опрацьовано новий «Закон України про освіту»

 

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра Кучерук О.С., яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі Тиврівської районної лікарні учні школи проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку - 264 учнів.

У вересні 2019 року учні школи були розподілені на групи здоров'я та поставлені на диспансерний облік, про що видано відповідний наказ по школі від 02.09.2019 № 165 «Про розподіл учнів за медичними групами для організації занять фізичною культурою з ними».

 

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2019/2020 навчального року:

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

284

57,5%

136

27,5%

54

10,9%

17

3,4%

 

 

    З метою збереження  здоров’я учнів директором проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

          Вчителі школи щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком: вчителі -  один раз на рік, кухарі – два рази на рік.

 

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі заступника директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М., сплановані заходи.

    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

 

 

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

 

10. Фінансово-господарська діяльність

    Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

 

 

    Джерелами фінансування є:

·                                     кошти відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації;

·                                     благодійні внески батьків;

·                                     благодійні внески фізичних осіб.

 

8

 

 

    У 2019/2020 навчальному році за бюджетні кошти і додаткові кошти які виділялися сесією районної ради та сесією селищної ради;

·     відремонтовано сходи до корпусу перших класів;

·    зроблено відмостку біля опор переходу до перших класів;

·       зроблено капітальний ремонт коридору біля кабінету образотворчого мистецтва;

·       проведено ремонт сходів на другий етаж;

·       змонтовано в двох класах підвісні стелі (амстронги);

·       замінено 64 лампи освітлення по кабінетах і коридорах;

·       проведено поточний ремонт в медпункті;

·       замінено системо водопостачання у внутрішніх вбиральнях;

·       проведено ремонт двох спалень для шести річок;

·       закуплено за гроші спонсорів 3 м’яких куточки та придбано нову воздушну гвинтівку;

·   за сприяння народного депутата України Мельничука І.І. придбано 7 нових комп’ютерів та морозильну камеру;

·       придбано 2 інтерактивних комплекси на суму 96 тис.грн.;

·       виплачується стипендія для кращих учнів та спортсменів школи (у ІІ семестрі стипендія на суму 3000 тис. грн. отримало 22 учні);

·       замінено 64 діодних ламп в спортивному залі;

·       змонтовано нову лавку на подвір’ї школи на суму 8 тис.грн.

·       завдячуючи депутатському корпусі Тиврівської селищної ради придбано оргтехніку в учительську та здійснюється підвіз учнів по Тиврові.

 

План роботи по ремонту школи на літо

1.    Провести поточний ремонт спортзалу.

2.    Відремонтувати відмостку на території внутрішнього двору.

3.    Поштукатурити фундамент школи на кутку зі сторони костелу.

4.    Провести поточний ремонт кабінету «Захист Вітчизни».

5.    Провести капітальний ремонт біля актового залу.

6.    Провести капітальний ремонт опалювального пункту.

7.    Замінити лампи освітлення в чотирьох навчальних класах.

8.    Заплановано поточні ремонти класних кімнат, роздягалень, косметичний ремонт в ПРУ.

9.    Замінити лінолеум на другому поверсі;

10.Провести ремонт спортивного майданчика.

 

11. Управлінська діяльність

    Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

    Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

·       підготовка конкурентоспроможних випускників;

·       створення конкурентоздатного освітнього середовища;

·       використання комп’ютерної мережі Інтернет;

·       створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

·       соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.

 

          Хочу подякувати депутатському корпусу селищної ради на чолі з селищним головою Кицишиима С.М. за підтримку  та виділення коштів для розвитку  та покращення матеріально-технічної бази нашого навчального закладу.

          В цьому навчальному році за кошти селищної ради було профінансовано тренера зі спортивної роботи. Придбано комплект стільців на суму 20 000 тис.грн. П’ятий рік поспіль виділено стипендія для кращих учнів школи в сумі 6 000 тис. грн.

          Було виділено:

-                 100 000 тис. грн. на підвіз учнів з дальніх районів Тиврова (Пенжарівка, Логанська гора, РЕС);

-                 300 000 тис.грн. на харчування учнів 1-4 класів, 28 811 тис.грн. на заробітну плату кухаря (0,5 ставки), 11 тис.грн.;

-                 11 000 тис.грн. на спів фінансування для Нової Української школи  (НУШ).

          Великою проблемою в нашій школі було питання харчування для учнів 5-11 класів за кошти батьків.

          Завдяки Начальнику управління освіти, молоді та спорту Касянчук Людмилі Леонідівні та приватному підприємцю Гавришу Костянтину Анатолійовичу  це питання було вирішено.

          На сьогоднішній день харчується більше 50 учнів 5-11 класів.

          Розрахунок за обід здійснюється по картках через термінал Приватбанку. Вартість обіду – 20.00 грн. Харчування смачне та якісне.

          Висловлюю подяку начальнику управління освіти, молоді та спорту Касянчук Людмилі Леонідівні, та методисту Жилінській Т.О. за технічні засоби навчання для НУШ (телевізори, принтери, конструктори LEGO), дошки.

          Також хочу висловити вдячність нашим меценатам: Робакідзе Світлані Василівні та Зурабію Кайсеровичу, Мокойчук Марії Володимирівні та Олегу Юрійовичу, Гончарук Олені Михайлівні та Руслану Миколайовичу, Дощину Олександру Володимировичу та голові батьківської ради Гавриші Костянтині Анатолійовичу.

 

          Завдяки підтримці і турботі  нашого керівництва та меценатів  педагогічний колектив та адміністрація ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Тиврів має можливість втілювати в життя запроваджену Міністерством освіти освітню реформу. Ті вимоги, які ставить перед нами час і уряд, вимагають від освітян швидко й ефективно включатися в новітні освітні процеси. Для цього потрібні не лише зусилля педагогічних працівників, а й всієї громадськості нашого селища.

          Щиро дякуємо кожному, хто небайдужий до долі Тиврівської школи та її учнів. Кожному, хто розуміє, що діти це майбутнє нашої держави. І всі ми відповідаємо за те, яким воно буде. Тож закликаю громаду селища бути активними учасниками життя нашої Тиврівської школи, допомагати словом і ділом. Вдячні за кожну копійку, надану нашій школі для її розвитку.

 

На цьому звіт закінчено.

 

 

 ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ПЕРЕД ГРОМАДСКІСТЮ

за 2018-2019 навчальний рік

 

        Історія нашої школи розпочинається з 17 листопада 1864 року, коли у Тиврові відкрилося училище для дітей селян. Відкрилося 4 групи. Уроки проводились у двох кімнатах. В першій із них навчались учні 1-3 класів, а в другій 4-го класів. Навчались 92 хлопчики та 18 дівчаток. Парти були шестимісні. Уроки проводили два учителя.

         Час пройшов і в цьому році ми будемо святкувати 155 річницю з дня заснування нашої школи. На сьогоднішній день в нашій школі навчається 446 учнів:

-         1-4 класи – 201 учнів (середня наповнюваність 25 учнів);

-         5-9 класи – 208 учнів (середня наповнюваність 23 учні);

-         10,11 класи – 37 учнів (середня наповнюваність 18,5 учнів)

В школі працює 50 учителів, з них 45 основних і 5 сумісників.

Школа являє собою двоповерхове стандартне приміщення з площею 4,820 м² з новими енергозберігаючими вікнами та дверима. Розрахункова місткість школи 950 учнів.

Навчальний заклад нараховує 38 навчальних класів та кабінетів. Середня площа їх становить 46-48 м².

Кожний навчальний кабінет має свій паспорт, в якому відображені санітарно-гігієнічні умови, організація робочих місць, режим роботи кабінетів, перелік методично літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне забезпечення.

У школі є методичний кабінет, кабінет психолога та логопеда, кабінет директора, кабінети заступників директора, учительська кімната, кімната секретаря, архів.

У школі функціонують музеї (історії школи, побуту та етнографії).

Навчальний заклад має актову залу, бібліотеку, книгосховище. Є сучасна їдальня площею 132 м² на 150 посадочних місць.

Спортивна база навчального закладу складається:

-         спортивної зали площею 273 м² з двома роздягальнями для учнів;

-         кабінетом учителів фізичної культури.

На території школи обладнано спортивний майданчик, який використовується для спортивних ігор (баскетболу, волейболу, мініфутболу).

Поруч знаходиться стадіон, де учні мають можливість займатися спортом та фізичною культурою.

В основному корпусі є дві обладнані внутрішні вбиральні для хлопчиків та дівчаток.

Для безперебійної роботи  вбиралень є водний резервуар об’ємом 1000 літрів. У вбиральнях та біля їдальні розміщені рукомийники, є питні фонтанчики.

Школа повністю забезпечена шкільними меблями. З них дві тритини за останні 3 роки.

Пришкільна територія 2,2 г.

Загальноосвітня школа, як заклад комунальної власності тісно співпрацює з Тиврівською селищною радою.

Селищний голова – Кицишин Сергій Миколайович та депутатський корпус селищної ради із розумінням ставляться до проблем закладу та всіляко сприяють їх вирішенню. Так за останні 4 роки виділяються кошти на преміювання учнів школи, які своєю працею піднімають престиж навчального закладу, як на рівні району, області та і на Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, фестивалях. Така учнівська стипендія вручається двічі на рік наприкінці кожного семестру, учні отримують від 100 до 500 гривень.

А учні в нашій школі дійсно талановиті. В цьому навчальному році маємо дуже гарні здобутки – це 32 призових місця в районних предметних олімпіадах, що дало змогу ввійти до трійки найсильніших шкіл району по предметних олімпіадах і 6 призових місць в області, які вибороли учні:

- Клочак Сергій - учень 10 класу - І місце з інформатики, І місце з інформаційних технологій, І місце з астрономії, ІІІ місце з фізики (підготував учитель фізики, інформатики – Клочак Валерій Віталійович). На даний час Клочак Сергій представляє Вінницьку область на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики в м. Дніпро, а з 25 березня буде представляти Вінницьку область на Всеукраїнській олімпіаді з інформаційних технологій в м. Одесса;

- Чванова Богданаучениця 9-А класу - ІІІ місце з інформаційних технологій (підготував учитель інформатики – Клочак Валерій Віталійович);

- Кирилюк Микола -  учень 8 класу – ІІІ місце з географії (підготувала вчитель географії, депутат Тиврівської селищної ради Мілєвська Антоніна Федорівна). Кирилюк Микола привіз І обласне місце в конкурсі з художнього читання.

Учениця 6-Б класу Коваль Інна виборола два ІІ місце на обласних конкурсах з української мови ім. П. Яцика та Тараса Шевченка (підготувала учитель української мови та літератури Пшеничнюк Марія Панкратіївна).

Два роки поспіль такі ж місця також виборював учень 9-А класу Юрченко Максим (учитель української мови та літератури Пшеничнюк Марія Панкратіївна).

Учениця 8 класу Семко Ульяна виборола ІІІ місце в V обласному історико - краєзнавчому конкурсі «Вінничина: славетні та визначні сторінки минулого», де представляла дослідницьку роботу про подвиг нашої тиврівчанки, яка отримала почесне звання «Праведника народів світу Михайлової Поліни Олександрівни» (учитель історії Гончарук Олена Михайлівна).

Вагомих результатів в різноманітних музичних конкурсах обласного та Всеукраїнського рівня досягли такі  учні: Бучинська Богдана, Бабаханян Авак, Поворознюк Ольга, Дроздюк Ольга, Муляр Владислава, Березюк Дарина, Стефані Агу, Жовмір Аріна, Колеснік Валерія, Панченко Поліна, Надкринична Аліна, Сорока Роман та багато інших.

Школа може гордитися найкращими юними спортсменами, які достойно виступають на рівні області.

В цьому навчальному році достроково вибороли І місце в спортивних змаганнях серед учнів І-ІІІ ступенів (учителі фізичної культури: Безуглий О.В., Власюк І.В., Соболь М.С.).

11-12 березня учні школи Романський  Ярослав, Лахманюк Олександр, Баурчулу Олег, Карук Олександр, Кирилюк Максим, Маслієв Віталій стали дворазовими бронзовими призерами по стрітболу (різновид гри баскетбол 3х3 на одне кільце) в чемпіонаті Вінницької області серед юнаків середньої і старшої групи (тренер – Романський Віталій Всеволодович).

Без підтримки селищного голови та депутатського корпусу досягти таких вершин було б набагато важче, адже для розвитку здібностей учнівської молоді.  За кошти селищної ради було придбано музичну апаратуру, профінансовано 0,5 ставки тренера зі спортивної роботи. Багато робиться для покращення матеріально-матеріально - технічної бази нашого закладу:

-         придбано принтер і ком’ютер, закуплено 60 освітлювальних ламп у десяти класних кімнат;

-         придбано кахельну плитку для ремонту підлоги на другому поверсі;

-         иділено кошти на заробітну плату обслуговуючому персоналу на заробітну плату за грудень 2018 року обслуговуючому персоналу школи в сумі 114 тис. грн.;

-         придбання комплекту стільців та ремкомплекту в сумі 20 тис. грн.;

-         придбання мультимедійного проектору та демонстраційного екрану на суму 14 тис. грн.;

-         стипендія кращим учням школи  - 6 тис. грн.;

-         підвіз учнів з дальніх районів Тиврова (Пенжарівка, Логанська гора, РЕС)– 90 000 тис. грн.;

-         харчування учнів 1-4 класів – 250 тис. грн. на 2018-2019 навчальний рік;

-         заробітну плату кухаря (0,5 ставки) – 32 500 тис. грн.;

-         11 тис. грн. на спів фінансування для Нової Української школи (1-4 класи).

 

Великою проблемою в нашій школі було питання харчування для учнів 5-11 класів за кошти батьків.

 

Завдяки Начальнику управління освіти, молоді та спорту Касянчук Людмилі Леонідівні та приватному підприємцю Гавришу Костянтину Анатолійовичу 15 січня 2019 року це питання було вирішено.

 

На сьогоднішній день харчується більше 100 учнів 5-11 класів.

Розрахунок за обід здійснюється по картках через термінал Приватбанку. Вартість обіду – 15.00 грн. Харчування смачне та якісне.

Хочу подякувати голові Тиврівської  районної державної дміністрації Бойко Віктору Володимировичу, голові районної ради Красовському Ярославу Йосиповичу, депутатському корпусу районної ради за виділення коштів на придбання морозильної камери, семи нових комп’ютерів, інтерактивної дошки, що значно зміцнило матеріально – технічну базу нашого закладу, начальнику управління економіки Тиврівської РДА Лєннікову Валентину Анатолійовичу за допомогу у написанні гранту для ремонту даху нашої школи.

 

Висловлюю подяку начальнику управління освіти, молоді та спорту Касянчук Людмилі Леонідівні, та начальнику відділу освіти  Нижнику Олексію Теофановичу за технічні засоби навчання для НУШ (телевізори, принтери, конструктори LEGO).

Також хочу висловити вдячність нашим меценатам:  сім’ї Робакідзе Світлані Василівні та Зурабію Кайсеровичу, які другий рік поспіль виділяють кошти в сумі 7000 тис. грн. на зміцнення матеріально – технічної бази нашого навчального закладу; Малюті Дмитру Володимировичу, Гончарук Олені Михайлівні, Дощину Олександру Володимировичу та голові батьківської ради Гавриші Костянтині Анатолійовичу.

 

Завдяки підтримці і турботі  нашого керівництва та меценатів  педагогічний колектив та адміністрація ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Тиврів має можливість втілювати в життя запроваджену Міністерством освіти освітню реформу. Ті вимоги, які ставить перед нами час і уряд, вимагають від освітян швидко й ефективно включатися в новітні освітні процеси. Для цього потрібні не лише зусилля педагогічних працівників, а й всієї громадськості нашого селища.

Щиро дякуємо кожному, хто небайдужий до долі Тиврівської школи та її учнів. Кожному, хто розуміє, що діти це майбутнє нашої держави. І всі ми відповідаємо за те, яким воно буде. Тож закликаю громаду селища бути активними учасниками життя нашої Тиврівської школи, допомагати словом і ділом. Вдячні за кожну копійку, надану нашій школі для її розвитку.

     У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

1864 рік

Директор школи

Мельник Петро Віталійович

Освіта: вища, за фахом учитель англійської мови.

Заклад очолюю з 20 грудня 2004 року.

Контингент учнів

На кінець 2017/2018 навчального року у 20 класах навчається 415 учнів, з них 1 – 4 класів – 193 учні, 5 – 9 класів – 200 учнів, 10 – 11 класів – 22 учнів.  Випускників 9 класу – 31 учнів, випускників 11 класу – 9 учнів, з них претендентів на нагородження золотою медаллю - 1 учень (Дощин Денис), срібною –1 учень (Луков Борис). Всі учні 11 класу брали участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Мова навчання

Українська мова

 

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснювався у 10 класі за філологічним профілем (13 учнів), в 11 класі - (9 учнів).

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 45 педагогів                      (3 сумісники), з них 39 мають вищу освіту, 3 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 26 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 8 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 4 вчителі, категорію „спеціаліст” – 4 вчителя. Звання «учитель-методист» -               5 чоловік, звання «старший учитель» - 8 чоловік.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2017/2018 навчального року  було  забезпечено 193 учнів початкових класів та 4 дітей пільгових категорій – 45% від загальної кількості учнів школи.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної реалізуватись в євроінтегрованому соціумі».

В цьому навчальному році школа виборола 32 призових місця в предметних  районних олімпіадах.

3 місця в ІІІ турі обласних олімпіадах посів учень 9-А класу Клочак Сергій.

І місце - з інформатики;

І місце -  з  інформаційних технологій;

ІІ місце – з астрономії.

Підготував учня учитель фізики та інформатики                   Клочак В.В.

2 місця в обласних предметних конкурсах ім.. П.Яцика та Т. Шевченка посів учень 8-А класу Юрченко Максим.

Підготувала учня учитель української мови та літератури Пшеничнюк М.П.

Це дало нам змогу вперше увійти до трійки кращих шкіл району.

Тиврівський район вперше за останні роки виборов І місце в обасних предметних олімпіадах серед 27-ми районів Вінницької області.

Найкращих результатів серед вчителів досягли:          Клочак В.В., Пшеничнюк М.П., Мілєвська А.Ф., Бучитнська Г.Е., Гончарук О.М., Шастун В.В., Вітюк Л.М., Ярова Л.І., Рижакова Г.А. та інші; серед учнів Клочак Сергій, Юрчинко Максим, Назарик Сергій, Лахманюк Олександр, Опалько Олена, Чванова Богдана.

В конкурсі «Учитель року» в номінації «українська мова та література» Вітюк Л.М. виборола І місце в цьому навчальному році.

Як завжди ми потужно виступили в спортивній спартакіаді, де ввійшли до трійки найсильніших команд району (вчителі фізкультури Власюк І.В., Безуглий О.В., Соболь М.С.).

Команда в складі: Романського Ярослава 8-А клас, Лахманюка Олександра 9-Б клас, Баурчулу Олега 9-А клас, Карука Олександра 9-Б клас – стали бронзовими призерами обласних змагань зі стрітболу серед 27-ми районів Вінницької області.

Теренери: Романський В.В., Мельник П.В.

Команда з футзалу (юнаки 2003-2004р.н.) вибороли           V місце у Всеукраїнських змаганнях у м. Житомир (Тренери: Романський В.В., Кузьмич В.М.).

Команда учнів у складі: Вержука Д., Баурчулу Б., Якубовича В. виборола ІІ місце у районних змаганнях з предмету «Захисту Вітчизни» (вчитель Власюк І.В.).

Якубович Владислав та Баурчулу Богдан увійшли до збірної району, де завоювали на обласних змаганнях призове місце.

Учень 11 класу Якубович Владислав увійшов до збірної області, де в м. Харків команда ввійшла до шістки кращих команд України.

Команда «Побратими» (7-А клас) виборола І місце в районній грі «Сокіл «Джура» серед експериментальних командн (Керівники Вітюк Л.М., Кузьмич І.М.).

Команда «Позитив» (8-А клас) виборола призове місце в районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я» (Керівник Франко Т.В.).

Гурткова робота

У школі працює 11 гуртків:

У школі працюють секції з баскетболу, волейболу, футболу, тхеквандо, настільного тенісу, шашок, стрільби та акробатики.

Підвіз учнів

та вчителів

Підвіз 38 учнів здійснюється шкільним автобусом з сіл Довгополівка та Кліщів.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 31 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (35 ПК), спортивна зала, спортивний майданчик, 2 майстерні, їдальня, актова зала та баскетбольний майданчик.

Бібліотечний фонд налічує 35000 примірників художньої та навчальної літератури.

 

3. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Тиврівськоїрайонної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

    У 2017/2018 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; педагогічних працівників - 45; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 21.

    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників.

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

    Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

    Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Перспективний план підвищення освітнього рівня

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

 фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Атестація педагогічних працівників

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

 

 

 

 

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-   вивчати професійні якості вчителя;

-   враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

-   неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-   максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

-   створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

    Звіт про атестацію вчителів

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

 

 

 

І

 

 

 

ІІ

 

 

 

Спеціаліст

 

 

 

Учитель-методист

1

 

 

Старший учитель

2

 

 

 

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

-   формування ключових компетенцій (18%);

-   моніторинг якості освітньої діяльності (27%);

-   впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи (20%);

-   самоосвітня діяльність педагога (15%);

-   залучення кадрів до творчої роботи (15%);

-   психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності (14%).

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

 

4. Методична робота

   У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Формування самодостатньої компетентної особистості школяра, здатної реалізуватись у євро інтегрованому соціумі».

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Випускний 11 клас – клас філологічного профілю. Разом із тим усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

    На реалізацію поставленої мети створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології; продовжено навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього», організовано роботу проекту «Сто відсотків», створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою. Навчання проводить вчитель фізики та інформатики Клочак В.В.

    У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 11 комп’ютерів 2006 року. Усього в закладі 35 комп’ютерів, 14 з яких підлягають ремонту.  Усі ці комп’ютери підключені до мережі Інтернет.

У школі шість принтерів, три ксерокси, один мультимедійний комплект. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет.

        Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби тощо, сторінка з історії школи, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється інженером – електроніком  Бондарем О.Д.

 

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи (відповідальна заступник директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М.) яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.

    На початку навчального року було видано наказ по школі від 31.08.2017   № 191 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році».

З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователів груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури,  організаційно-методичний супровід створення авторських програм вчителями, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями.

Велика увага приділяється  роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального складається заявка на для проходження вчителями курсів з основного предмета  і вчителів, які працюють не за фахом або викладають декілька предметів.  У 2017/2018 навчальному році 20 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія безперервної освіти»:

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою.

У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду.

Не біло учасників МАН, не всі шкільні методичні об’єднання працювали ефективно.

 

 

 

5. Навчальна діяльність учнів

    У 2017/2018 навчальному році навчання завершили 415 учнів у 20 класах, середня наповнюваність класів 21 учнів, функціонували 5 груп продовженого дня. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання та перехід до Тиврівського ліцею інтернату поглибленої підготовки в галузі науки.

 

    У 2017/2018 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку

·         в 1 класі – 35 хвилин;

·         в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

·         в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

 

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

 

    Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

 

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень (66 відмінників, що становить 16%).

Навчальні досягнення учнів за результатами І, ІІ семестрів,  річного оцінювання та державної підсумкової атестації: на кінець 2017/2018 навчального року  в школі навчається  415 учнів, з них:  1-4 класи – 193 учнів, 5-9 класи - 200 учнів, 10-11 класи – 22 учні.

         Якісний показник по класах за 2017/2018 навчальний рік становить 57,3%.

 

Класи

Якісний показник

3-ті

74%

4-ті

72,4%

Середнє значення

73,2%

5-ті

64,8%

6-ті

52,1%

7-ті

64,5%

8-ті

41,7%

9-ті

32,3%

Середнє значення

52,5%

10

15,5%

11

44,4%

Середнє значення

27,3%

 

 

6. Виховна робота

Головна мета виховної роботи у 2017/2018 навчальному році - формування громадянина-патріота України, створення умов для самореадізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини. Згідно з річним планом роботи у 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини - громадянина України». Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є:

-                національно-патріотичне виховання;

-              робота з обдарованими учнями;

-                розвиток творчої особистості;

-                формування навичок здорового способу життя;

-                робота з профілактики дитячого травматизму;

-                робота з попередження правопорушень.

Реалізація завдань виховної роботи у 2017/2018 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

-                години спілкування (години класного керівника);

-                технологія колективного творчого виховання;

-                проектна технологія;

-                технологія саморозвитку.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:

1.     Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2.     Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3.     Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4.      Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, на засіданнях Ради профілактики, батьківських зборах.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У школі діє методичне об’єднання класних керівників, яке очолює заступник директора з виховної роботи Бучинська Ганна Едуардівна.

3 метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. З метою досягненнябільшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції. Впродовж навчального року на базі школи діяли такі гуртки: спортивна секція футболу для хлопчиків, спортивна секція волейболу для дівчаток та хлопчиків, танцювальний гурток «Джура», гурток вокального та хорового співу, плідно працювала літературна студія. Основними напрямами роботи гуртків та секцій є художньо-естетична творчість, фізкультурно-спортивний та оздоровчий напрями.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім'ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я.

Протягом 2017/2018 навчального року учні нашої школи взяли участь у заходах:

-               до Дня миру (21.09.2017

-               до Дня Захисника України (13.10.2017);

-               до Дня Свободи (20.11.2017);

-               до Дня пам’яті жертв голодоморів (28.11.2017);

-               до Дня Збройних Сил України (04.12.2017);

-               до Дня Соборності України (22.01.2018);

У школі проводились традиційні виховні заходи:

          Свято «День знань» (1-11 кл.)

          Концерт до Дня вчителя (1-11 кл.)

          День народження школи

          Свято “Прощання з Букварем ” (Ікл.)

          Новорічні ранки (1-4 кл.)

          свято “Святого Миколая” (1-11 кл.)

          «Андріївські вечорниці»(7-11 кл.)

•    «День святого Валентина» (5-11 кл.)

          Святковий концерт до Дня 8 Березня (1 -11 кл.)

          Свято Останнього дзвоника(1-1 Ікл.)

          Випускний вечір (11 кл.)

 

Співпраця з батьками

Важливим чинником у виховній роботі є злагоджені дії сім’ї і школи, У школі працюють комісії загально шкільного батьківського комітету, батьківський лекторій.

Адміністрація та класні керівники сприяють співпраці батьківського комітету школи та шкільного парламенту в організації та проведенні різноманітних позакласних та позашкільних заходів (протягом року)

На засіданнях батьківського всеобучу порушувалися питання:

-                     «Як виховувати без покарань»

-                     «Сімейні цінності. Репродуктивне здоров’я та цінності здорового способу життя» за участі представників Центру планування сім’ї Профілактика жорстокості та насильства в учнівському середовищі» за участі спеціаліста у справах дітей.

-                     «Формування в учнів мотивації здорового способу життя» за участь спеціалістів лікарні

-                     «Сімейні трудові традиції та їх роль у виборі професії» за участі представників Центру зайнятості.

Здійснюється правова освіта батьків, залучаються до цієї роботи працівники правоохоронних органів та медичні працівники,

Протягом року вчасно опрацьовувалися інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення  навчально-виховного процесу.

 

Правовиховна робота

Правові знання поглиблюються і розширюються у позакласній, позаурочній роботі. В арсеналі форм і методів навчально-виховної роботи:

-               тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

-               зустрічі з юристами;

-               лекції, бесіди на правову тематику;

-               анкетування;

-               зустрічі з працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками;

-               уроки правознавства;

-               соціологічні дослідження,

-               індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

-               батьківські лекторії;

-               відвідування проблемних сімей вдома.

Проведено Дні правових знань, Тиждень права.Діє Рада по профілактиці правопорушень.

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.

 

7. Соціальний захист

У 2017/2018 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

         Постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями, які залишилися без батьківського піклування.

У 2017/2018 навчальному році наказом по школі від 01.09.2017 № 165 «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх закладів району» було забезпечено пільговим харчуванням 4 учнів, 2 дітей позбавлених батьківського піклування (Борткова М. 10 кл., Бортков Б. 5-А кл.) та 2 учнів із малозабезпечених сімей (Моісєєва Д., Голоскевич В.).

         Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів. Класними керівниками проводились обстеження умов проживання та виховання дітей.

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестраКучерук О.С., яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі Тиврівської районної лікарні учні школи проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку - 250 учнів.

У вересні 2017 року учнішколибулирозподілені на групиздоров'я та поставлені на диспансернийоблік, про що видано відповідний наказ по школі від 16.02.2018 № 40 «Про розподіл учнів за медичними групами для організації занять фізичною культурою з ними».

Розподілучнів на фізкультурнігрупина початку 2017/2018навчального року:

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

275

66,3%

106

25,5%

27

6,5%

7

1,7%

 

 

    З метою збереження  здоров’я учнів директором проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

         Вчителі школи щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком: вчителі -  один раз на рік, кухарі – два рази на рік.

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі заступника директора з навчально-виховної роботи Власюк І.М., сплановані заходи.

    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

 

 

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

 

10. Фінансово-господарська діяльність

    Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

 

 

    Джерелами фінансування є:

·                                           кошти відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації;

·                                           благодійні внески батьків;

·